Sprawozdania statystyczne

Sygnatura
65/440/0/9.5
Daty skrajne
1950 - 1991
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/9.5/333 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za 1950 rok 1950-1951 0
65/440/0/9.5/334 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za 1951 rok 1951-1952 0
65/440/0/9.5/335 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za 1953 rok 1953-1954 0
65/440/0/9.5/336 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za 1954 rok 1954-1955 0
65/440/0/9.5/337 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za 1955 rok 1955-1956 0
65/440/0/9.5/338 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za 1956 rok 1956-1957 0
65/440/0/9.5/339 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za rok gospodarczy 1956/1957 1957-1957 0
65/440/0/9.5/340 Sprawozdania statystyczne z wykonania planów zalesień za I półrocze 1965 r. 1965-1965 0
65/440/0/9.5/341 Sprawozdania statystyczne dotyczące oceny zdatności upraw według stanu na dzień 30. Września 1954 r. 1954-1954 0
65/440/0/9.5/342 Sprawozdania statystyczne dotyczące stanu szkółek i mateczników topolowych dla zalesień według stanu na dzień 1 września 1957 r. 1957-1957 0
65/440/0/9.5/343 Sprawozdania statystyczne dotyczące oceny zdatności upraw i produkcji szkółkarskiej dla zalesień według stanu na dzień 1 września 1958 r. 1958-1958 0
65/440/0/9.5/344 Sprawozdania statystyczne z wyposażenia technicznego według stanu na dzień 31 grudnia 1961 r. 1962-1962 0
65/440/0/9.5/345 Sprawozdania statystyczne z wyposażenia technicznego według stanu na dzień 31 grudnia 1965 r. 1966-1966 0
65/440/0/9.5/3264 Lasy ochronne (statystyka) 1982-1986 0
65/440/0/9.5/3265 Lasy ochronne (statystyka) 1987-1991 0