Referat Policyjny

Sygnatura
48/909/0/3
Daty skrajne
1918 - 1919
Liczba serii
1
Liczba skanów
1688
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
48/909/0/3/31 [Działalność stowarzyszeń i związków zawodowych - korespondencja] 1918-1919 139
48/909/0/3/32 [Organizacja ochotniczych straży ogniowych - korespondencja] 1918-1919 12
48/909/0/3/33 [Organizacja i działalność stowarzyszeń i związków żydowskich - korespondencja, część I] 1919 121
48/909/0/3/34 [Organizacja i działalność stowarzyszeń i związków żydowskich - korespondencja, część II] 1919 199
48/909/0/3/35 [Tygodnik żydowski "DIE Pietrkower Sztime"- korespondencja w sprawie koncesji] 1919 12
48/909/0/3/36 [Prośba o koncesję na wydawanie "Kuriera Robotniczego] 1919 6
48/909/0/3/37 [Koncesja na prowadzenie teatrów w mieście Piotrkowie] 1919 17
48/909/0/3/38 [Koncesjonowanie zakładów przemysłowych - korespondencja] 1919 37
48/909/0/3/39 [Imprezy kulturalne i charytatywne - korespondencja] 1919 302
48/909/0/3/40 [Ekscesy antyżydowskie w Piotrkowie - korespondencja] 1919 15
48/909/0/3/41 [Przemyt produktów żywnościowych, nielegalny handel - raporty] 1919 72
48/909/0/3/42 [Nadużycia i przestępstwa popełniane przez policjantów - korespondencja] 1919 25
48/909/0/3/43 [Działalność rad delegatów robotniczych, wywrotowcy - raporty] 1919 13
48/909/0/3/44 [Agitacja polityczna proboszcza parafii Drużbice - korespondencja] 1919 11
48/909/0/3/45 [Zajście we wsi Żywocin, gmina Bogusławice - korespondencja] 1919 78
48/909/0/3/46 [Strajki rolne robotników folwarczanych - korespondencja] 1919 83
48/909/0/3/47 [Organizacja komisji rozjemczych ds. rolnych - korespondencja] 1919 14
48/909/0/3/48 [Wnioski o wydanie paszportów, Litery A - I] 1919 230
48/909/0/3/49 [Wnioski o wydanie paszportów, Litery K - M] 1919 148
48/909/0/3/50 [Wnioski o wydanie paszportów, Litery N - Z] 1919 154