Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń

Sygnatura
29/328/0/1
Daty skrajne
1810 - 1977
Liczba serii
1
Liczba skanów
4504
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
29/328/0/1/1 Księga do Aktow Urodzin uznania i przysposobienia dla Kościoła Archypresbyteralnego Panny Maryi w Krakowie. na Rok Tysiączny Osiemsetny Dziesiąty 1810 37
29/328/0/1/4 Księga do zapisywania Aktów stanu cywilnego urodzin, uznania y przysposobienia dla parafii PANNY MARYI w KRAKOWIE od dnia 3 Stycznia 1811 Roku zaczyna się roczna [1810] 1811 [1812] 101
29/328/0/1/7 Akta Urodzin Uznania y Przysposobienia Parafii Panny Maryi przy Krakowie w Powiecie y Departamencie Krakowskim Od dnia 1go Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1812 [1811] 1812 [1814] 81
29/328/0/1/11 Akta Urodzin Uznania y Przysposobienia Parafii Panny Maryi przy Krakowie w Powiecie y Departamencie Krakowskim od Dnia Pierwszego Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1813 [1812] 1813 80
29/328/0/1/15 Akta Urodzin Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi przy Krakowie w Powiecie i Departamencie Krakowskim od Dnia Pierwszego Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1814 1814 80
29/328/0/1/19 Akta Urodzin Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi przy Krakowie w Powiecie i Departamencie Krakowskim Od Dnia Pierwszego Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1815 1815 73
29/328/0/1/23 Akta Urodzin, Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi przy Krakowie W Wolnym Miescie Krakowie Od dnia Pierwszego Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1816 1816 65
29/328/0/1/27 Akta Urodzin Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi przy Krakowie W Wolnym Niepodległym i Scisle Neutralnym Miescie Krakowie Od dnia Pierwszego Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1817 1817 58
29/328/0/1/34 Akta Urodzin Uznania i Przysposobienia Stanu cywilnego dla Parafii Panny Maryi sporządzone na Rok bieżący od Dnia 1go Stycznia 1819 Ru poczynaiące się [1818] 1819 66
29/328/0/1/38 Akta Urodzin Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie sporządzone na Rok 1820 zaczynające się od dnia Pierwszego Stycznia a Konczące się w ostatnim Grudnia Roku tegoż [1819] 1820 65
29/328/0/1/42 AKTA Urodzin, Uznania, i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie. sporządzone na Rok 1821 zaczynające się od Dnia Pierwszego Stycznia; a Kończące się w ostatnim Grudnia Roku tegoż [1820] 1821 71
29/328/0/1/46 AKTA. Urodzin; Uznania, i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie, sporządzone na Rok 1822. zaczynające się od Dnia Pierwszego Stycznia, a Konczące się w ostatnim Roku tegoz [1821] 1822 62
29/328/0/1/50 AKTA Urodzin, Uznania, i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie sporządzone na Rok 1823. zaczynające się od Dnia Pierwszego Stycznia a Kończące się w ostatnim Grudnia Roku tegoż [1822] 1823 66
29/328/0/1/54 AKTA Urodzin, Uznania, i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie sporządzone na Rok 1824. zaczynające się od Dnia Pierwszego Stycznia a Kończące się w ostatnim Grudnia Roku tegoż [1823] 1824 63
29/328/0/1/58 AKTA Urodzin, Uznania i Przysposobienia Parafii P: Maryi w Krakowie na rok 1825ty od 1go Stycznia się zaczynaiący a na ostatnim Grudnia się kończący [1824] 1825 62
29/328/0/1/62 AKTA Urodzin, Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie na rok 1826 [1825] 1826 58
29/328/0/1/66 Akta Urodzin Uznania i Przysposobienia Parafii Panny Maryi w Krakowie na rok 1827 [1826] 1827 52
29/328/0/1/70 Akta Urodzin Parafii Panny Maryi w Krakowie, na rok 1828 [1827] 1828 50
29/328/0/1/74 Akta Urodzin Parafii Panny Maryi w Krakowie, na rok 1829 [1828] 1829 49
29/328/0/1/78 Akta Urodzin Parafii Panny Maryi w Krakowie na rok 1830 1830 50
Wyświetlanie 1 do 20 z 55 wpisów.