Papiery dotyczące rodzin: Myszkowskich, Komorowskich i Wielopolskich

Sygnatura
21/288/0/1
Daty skrajne
1549 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
5444
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/1/1 Inwentarium fideicommissi Myszkowskiani 1601-1802 0
21/288/0/1/2 Akta względem zatwierdzenia tytułów 1820 15
21/288/0/1/3 Papiery procesowe linii prostej z kobiet z linią kollateralną o posesję ordynacji po śmiwerci Józefa Władysława Margrabiego bezpotomnie zmarłego w 1727 roku 1727 252
21/288/0/1/4 Mapy genealogiczne Myszkowskich, Wielopolskich, wraz z opisem początku Ordynacji I połowa XIX w. 15
21/288/0/1/5 Odpisy dokumentów z Głównego Archiwum 1834-1876 484
21/288/0/1/6 Akta względem szlachectwa i tytułów [1656] 1819-1859 259
21/288/0/1/7 [Sprawa tytułow Wielopolskich] 1875-1904 264
21/288/0/1/8 [Sprawa tytułow Wielopolskich] 1879-1881 90
21/288/0/1/9 Dokumenta tyczące się dóbr Chroberz 1879-1881 155
21/288/0/1/10 Dokumenta tyczące się dóbr i erekcji Ordynacji Myszkowskich 1586-XIX w. 108
21/288/0/1/11 Archiwum seu compendium paginarum dokumentarum ac munimentarum […] domus Wielopolacianac… 1753 287
21/288/0/1/12 Archiwum seu compendium paginarum dokumentarum ac munimentarum […] domus Wielopolacianac… 1755 226
21/288/0/1/13 Sumariusz dokumentów w Pieskoskalskim archiwum będących XVIII wiek 382
21/288/0/1/14 [Sumariusz dokumentów dotyczący Ordynacji] XVIII wiek 141
21/288/0/1/15 Regestrum transactionum officiosarum pro interesse […] Joannis comitis in Żywiec et Pieskowa Skała Wielopolski 1744 378
21/288/0/1/16 Sumariusze różnych akt procesowych XVIII-XIX wiek 140
21/288/0/1/17 Działu Jaśnie Wielmożnych Ichmciów Panów Wielopolskich Kanclerzyców Koronnych w Warszawie die 28 juni 1688 1688 74
21/288/0/1/18 Dokumenty rodzin Myszkowskich, Komorowskich i Wielopolskich 1658-1821 140
21/288/0/1/19 [Akta prawno-majątkowe Myszkowskich] 1549-1729 310
21/288/0/1/20 [Korespondencja Jana Wielopolskiego wojewody sandomierskiego (1679-1680) oraz inwentarz ruchomości] 1579-1767 42
Wyświetlanie 1 do 20 z 50 wpisów.