Margrabia Aleksander Wielopolski - akta osobiste

Sygnatura
21/288/0/2
Daty skrajne
1801 - 1968
Liczba serii
1
Liczba skanów
4776
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/2/45 [Swiadectwo nadania Aleksandrowi Wielopolskiemu medalu na pamiątkę wojny 1853-1855] 1857 4
21/288/0/2/46 [Nadanie Aleksandrowi Wielopolskiemu medalu na pamiątkę uśmierzenia powstania styczniowego] 1865 5
21/288/0/2/47 Nominacje Aleksandra Wielopolskiego 1861-1863 29
21/288/0/2/48 [Utwory literackie drukowane i w rękopisie ofiarowane Aleksandrowi Wielopolskiemu] XIX w. 85
21/288/0/2/50 Towarzystwo Rolnicze 1858-1859 18
21/288/0/2/51 Rekwizycje powstańców 1863-1864 6
21/288/0/2/52 Recepty lekarskie 1816-1836 11
21/288/0/2/53 Rachunki Aleksandra Wielopolskiego [szczątek] 1851-1860 9
21/288/0/2/54 Spadek po hrabinie Elżbiecie Wielopolskiej 1857-1868 42
21/288/0/2/55 Sprawa broszury "Lettre d'um genthil homme" [szczątek] 1846 5
21/288/0/2/56 Misja londyńska Aleksandra Wielopolskiego 1830-1831 35
21/288/0/2/57 [Działalność Aleksandra Wielopolskiego w okresie powstania listopadowego] 1830-1832 45
21/288/0/2/58 [Papiery Aleksandra Wielopolskiego z pobytu w Putbus, Berlinie i Dreźnie] 1863-1864 27
21/288/0/2/59 [Rachunki Aleksandra Wielopolskiego z pobytu w Putbus, Berlinie i Dreźnie] 1863-1864 61
21/288/0/2/60 Listy od rodziny do Aleksandra Wielopolskiego 1822-1861 44
21/288/0/2/61 Listy Barbary Potulickiej do Aleksandra Wielopolskiego 1830-1835 27
21/288/0/2/62 Listy Teresy Wielopolskiej do męża Aleksandra Wielopolskiego 1825-1835 229
21/288/0/2/63 Listy Aleksandra Wielopolskiego do żony Teresy z Potockich Wielopolskiej 1825-1835 132
21/288/0/2/64 Korespodencja Aleksandra Wielopolskiego - listy od syna Zygmunta 1825-1835 223
21/288/0/2/65 Korespodencja Aleksandra Wielopolskiego listy od syna Zygmunta 1860-1863 150
Wyświetlanie 1 do 20 z 50 wpisów.