Zygmunt Margrabia Wielopolski 1833-1902

Sygnatura
21/288/0/7
Daty skrajne
1605 - 1949
Liczba serii
1
Liczba skanów
59581
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/7/220 Pamiętnik margrabiego Zygmunta Wielopolskiego 1874-1874 66
21/288/0/7/221 Akta małżeństwa margrabiego Zygmunta Wielopolskiego 1873-1873 19
21/288/0/7/222 [ Korespondencja Zygmunta Wielopolskiego z lekarzami i recepty] 1899-1899 19
21/288/0/7/223 [Rachunki osobiste Zygmunta Wielopolskiego] 1858-1901 78
21/288/0/7/224 Bruliony listów Zygmunta Wielopolskiego 1887-1895 47
21/288/0/7/225 Kopiariusz listów Zygmunta Wielopolskiego - fragment 1871-1871 0
21/288/0/7/226 Listy Zygmunta Wielopolskiego od matki Pauliny Wielopolskiej 1844-1870 1624
21/288/0/7/227 Listy Zygmunta Wielopolskiego od matki Pauliny Wielopolskiej 1871-1871 408
21/288/0/7/228 Listy Zygmunta Wielopolskiego od matki Pauliny Wielopolskiej 1872-1874 1227
21/288/0/7/229 Listy Zygmunta Wielopolskiego od matki Pauliny Wielopolskiej 1875-1878 1390
21/288/0/7/230 Listy Zygmunta Wielopolskiego od matki Pauliny Wielopolskiej 1885-1887 792
21/288/0/7/231 Listy Zygmunta Wielopolskiego od matki Pauliny Wielopolskiej 1888-1893 822
21/288/0/7/232 Listy Zygmunta Wielopolskiego od ojca Aleksandra Wielopolskiego 1843-1866 459
21/288/0/7/233 Listy Zygmunta Wielopolskiego od brata Józefa Wielopolskiego 1858-1858 533
21/288/0/7/234 Korespondencja z hrabianką Marią Wielopolską 1879-1902 278
21/288/0/7/235 Listy do Zygmunta Wielopolskiego od żony Alberty Wielopolskiej 1873-1878 740
21/288/0/7/236 Listy do Zygmunta Wielopolskiego od żony Alberty Wielopolskiej 1879-1889 1032
21/288/0/7/237 Listy do Zygmunta Wielopolskiego od dzieci Aleksandra , Arietty, Alfreda i Małgorzaty Wielopolskich 1879-1901 727
21/288/0/7/238 Listy do Zygmunta Wielopolskiego od krewnych 1856-1897 515
21/288/0/7/239 Listy do Zygmunta Wielopolskiego od przyjaciół i znajomych [listy kondolencyjne po śmierci żony Alberty 1895 r. 26 listów (s.1-35); 10 listów (s.36-56); od Badeniego z lat 1878-1897 (3 listy), s. 150-160; od Marii Kalergis z 1862 roku (3 listy), s. 145-149; od Enocha z lat 1867, 1979 (10 listów), s. 57-96; od Chłapowskiego z lat 1857-1859 (6 listów), s. 127-144; od St. Koźmiana z 1897 roku (2 listy), s. 123-126; od St. Kronenberga z 1881 roku (1 list) s. 121-122; od K. Krzywickiego - lekarza (3 listy), s. 112-120; 4 listy z lat 1893-1894, s. 97-111d; od Lisickiego z lat 1878-1887 (24 listy), s. 161-300; od Tadeusza siechonia listy z lat 1870-1896, s. 301-543; od. St. Walewskiego z lat 1859, 1874 (2 listy), s. 544-550; od adwokata Michała Szymanowskiego z 1881 roku (14 listów), s. 551-608; od. K. Zamoyskiego z 1864 roku (1 list), s. 609-612; od W. Zamoyskiego (3 listy), s. 613-616; od. T. Rosy z lat 1874-1895 (6 listów), s. 617-652; od Adama Piwowskiego redaktora z Krakowa (4 listy), s. 653-661; od Alfreda Montenuovo, szwagra z lat 1879-1895 (8 listów), s.662-711, od de Montenuovo z 1892 roku (1 list), od de Montenuovo z 1892 roku (1 list), s. 712-714 1859-1897 722
Wyświetlanie 1 do 20 z 208 wpisów.