Dokumenty papierowe i pergaminowe

Sygnatura
21/288/0/21
Daty skrajne
1395 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/21/1220 Henryk z Uścia dziedzic zobowiązuje się sprzedać za 36 marek Katarzynie małżonce kasztelana krakowskiego swoją część w Chrobrzu /j. łac./ 1414-1414 0
21/288/0/21/1221 Mikołaj z Chrobrza sprzedaje całą swoją część tych dóbr Janowi wojewodzie /łac./ 1445-1445 0
21/288/0/21/1222 Marcin Skotnicki z Bogorii podstoli i sędzia oraz Mikołaj Swirski z Bedlna podsędek Ziemi Sandomierskiej sporządzili akt sprzedaży części majątku Łysopergach przez dziedziców Jakuba, Stanisława, Mikołaja i Tomasza Tarłów /braci/ na rzecz Mikołaja z Tenczyna wojewody Bełskiego /łac./ 1494-1494 0
21/288/0/21/1223 Katarzyna i Marianna Wędrychowskie- podział dóbr Krzeszów między obie /czeski/ 1498-1498 0
21/288/0/21/1224 Obligacje dotyczące Krzeszowa w sumie 20 florenów węgierskich /łac./ 1498-1498 0
21/288/0/21/1225 Michał Międzyrzecki zastawa Janowi Wędrychowskiemu dobra Krzeszów /czeski/ 1503-1503 0
21/288/0/21/1226 M.J Międzyrzecki- akt sprzedaży dóbr Krzeszów /czeski/ 1503-1503 0
21/288/0/21/1227 Franciszek prowincjał Konwentu Franciszkanów zezwala braciom Janowi i Wawrzeńcowi Komorowskim na wszelakie nabożeństwa /Łac./ 1544-1544 0
21/288/0/21/1228 Jan Myszkowski kasztelanem Oświęcimskim sprzedaje Bestwina Marcinowi Myszkowskiemu z Mirowa, stolnikowi krakowskiemu /pol. Czeski/ 1515-1515 0
21/288/0/21/1229 Jan hr. Z Tenczyna podkomorzy Ziemi Krakowskiej przeprowadza granicę między dobrami Mierzawa w sobotę po /Myszczawa/ i Przyłęczek /Przelank/ należącymi do Andrzeja Krakowskiego i Jana Belskiego wojewodów i hrabiów na Tenczynie, a dobrami Sławoszewicze, Potok, Łączyn, Łysaków i Przyłęk należącymi do Opactwa Jędrzejowskiego /łac./ brak dat 0
21/288/0/21/1230 Jan król Węgierski daje Janowi Komorowskiemu na prawie omphitentycznym zamek Lowa wraz z grodem Lowa /łac./ 1529-1529 0
21/288/0/21/1231 Mikołaj Boguszewski sprzedaje wieś Kierazowicze za 100 zł Marcinowi Myszkowskiemu, dziedzicowi Bestwina, kasztelanowi Wieluńskiemu /czeski/ 1531-1531 0
21/288/0/21/1233 Jan z Kościelca podkomorzy krakowski- akt donacji dóbr Ociesęki, Zawrza na rzecz Andrzeja Krakowskiego i Jana Bełskiego hrab z Tenczyna wojewody, braci rodzonych. Akt sporządzony przez Wiktorowskiego Benedykta, sędziego i przez Piotra Karniowskiego podsędka /łac/ 1533-1533 0
21/288/0/21/1234 Jan Tenczyński wojewoda Sandomierski- akt dotyczący przeprowadzenia granicy między dobrami Chroberz należącymi do Jana Tenczyńskiego a dobrami Korony- Zagość i Wola Zagojska. Akt wystawiony przez sędziego Piotra Cochanowskiego i posędka Stanisława Domarta /łac./ 1544-1544 0
21/288/0/21/1235 Zygmunt Król zatwierdza oblig na sumę 2000 złp zeznany przez Stanisława Myszkowskiego, dziedzica Bestwiny syna Marcina kasztelana Wieluńskiego na rzecz rodzonego brata Jakuba Myszkowskiego 1546-1546 0
21/288/0/21/1236 Zofia Tiszowska Cichowska z Przecziczowa naznacza córkom posagi po 2000 zł /czeski/ 1549-1549 0
21/288/0/21/1237 Stanisław Myszkowski z Mirowa na Bestwinie i Paweł Zwerzyna z Rakowa na Komorowicach w zawierającej ugodę w sprawie użytkowania wody z rzeki Białej /czeski/ 1553-1553 0
21/288/0/21/1238 Mikołaj Myszkowski kasztelan daje aprobatę Janowi Gieraltowskiemu /czeski/ 1557-1557 0
21/288/0/21/1239 Jadwiga Myszkowska z Tenczyna wojewodzina i starościna krakowska kwituje żupy wielickie, że wzięła 50 grzywien ostatniego lipca 1570 r. /pol/ 1570-1570 0
21/288/0/21/1240 Stanisław Myszkowski, wojewoda krakowski kwituje żupy wielickie z odbioru 50 marek starostwa /pol/ 1570-1570 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 202 wpisów.