Plany

Sygnatura
21/288/0/22
Daty skrajne
1585 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
91
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/22/1417 Regestr pieniędzy wziętych za zboże 1752-1756 0
21/288/0/22/1418 Obrachunek prowizji z Wolwanowie powiat pińczowski 1794-1795 0
21/288/0/22/1419 Zezwolenia na wyjazdy Aleksandra i Zygmunta Wielopolskich 1854-1862 [1865] 0
21/288/0/22/1420 Notatki naukowe, listy, projekty myśli politycznej 1828-1900 0
21/288/0/22/1421 Luźne dokumenty papierowe dotyczące dóbr, kwity, umowy 1787-1823 0
21/288/0/22/1422 Wyroki Sądu Najwyższego w Warszawie [1829] 1835-1836 0
21/288/0/22/1423 Sumariusze i spisy dokumentów dotyczące różnych dóbr ordynacji 1938 [1939] 0
21/288/0/22/1424 Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący dóbr Ordynacji 1828-1830 0
21/288/0/22/1425 Dobra Pińczów - parcelacja gruntów [1928] 1932-1937 0
21/288/0/22/1426 Parcelacja gruntów - dobra Chroberz [1926] 1931-1936 0
21/288/0/22/1427 Parcelacja gruntów dóbr Książ Wielki 1926-1930 0
21/288/0/22/1428 Parcelacja gruntów dóbr Chroberz - umowy przedwstępne 1933-1936 [1939] 0
21/288/0/22/1429 Dobra Kozubów - parcelacja gruntów [1931] 1934-1935 0
21/288/0/22/1430 Dobra Przyłęczek - parcelacja gruntów [1927] 1929 0
21/288/0/22/1431 Dobra Krzelów i Dębiany - parcelacja gruntów [1933] 1935 0
21/288/0/22/1432 Parcelacja gruntów z folwarków Tur, Sołtyk i Skroniów [1924] 1926 0
21/288/0/22/1433 Akta dotyczace powstania styczniowego 1862-1863 0
21/288/0/22/1434 Dokumenty spadkowe 1693-1694 [1742] 0
21/288/0/22/1435 Korespondencja prywatna i urzedowa, wpisy z aktów notarialnych [1856] 1881-1914 [1920] 0
21/288/0/22/1436 Korespondencja dotycząca budowy linii kolejowej [Zygmunta Wielopolskiego] [1868] 1880-1881 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 103 wpisów.