Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państw. Rolnictwa i Spółdzelczości Wiejskiej

Sygnatura
4/148/0/4
Daty skrajne
1953 - 1958
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/4/89 Kontrola Woj. Zarz. Roln. Zarz. Hod. Zwierząt w B-stoku oraz Pow. Zarz. Rol. w Bielsku Podl., Pow. Zarz. Rol. w Grajewie oraz Rol. Zesp. Spół. W Pow. bielskim i grajewskim /Wyk. Uch. 109/55 Prez. Rządu z dn. 12.II.55 w spr. pomocy paszowej dla gospodarstw 1955-1955 0
4/148/0/4/90 Kontrola Wojew. Zarządu Roln. - Zarz. Hodowli Zwierząt w B-stoku oraz POM w Bielsku Podl. /sprawdzenie wykonania zarządzeń pokontr./ 1955-1955 0
4/148/0/4/91 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa w Białymstoku. /pomoc kredytowa dla ludności wiejskiej/ 1956-1956 0
4/148/0/4/92 Kontrola Woj. Zarz. Rolnictwa Prez. Woj. Rady Narodowej w Białymstoku. /organizac. pracy i pomoc służby rolnej dla spół. produkc. i gospodarstw indywidualnych/ 1956-1956 0
4/148/0/4/93 Kontrola Wojew. Zarządu Rolnictwa w Białymstoku. /rozwiązywanie Spółdzielni Produkcyjnych i likwidacja Gminnych Ośrodków Maszynowych/ 1956-1957 0
4/148/0/4/94 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa w Białymstoku. /wykonanie budżetu za 1956 r., protokół, załączniki/ 1957-1957 0
4/148/0/4/95 Kontrola Zarz. Melioracji i Użytków Zielonych Woj. Zarz. Rolnictwa w Białymstoku. /zasadność bud. nowego jazzu na rzece Łoknicy przy młynie wodn. Ob. A.Ostrowskiego we wsi Kożgno pow. Bielsk Podlaski/ 1957-1958 0
4/148/0/4/96 Kontrola Powiat. Zarządu Roln. w Bielsku Pod. oraz PZR w Ełku i Spłdz. Produkcyjnych w: Nowej Wsi, Oraczach i Kołejczynie i w pow. bielskim. /wykonanie uch. Nr 29/54 Prez. Rządu w sprawie zadłużeń/ 1954-1954 0
4/148/0/4/97 Kontrola Pow. Zarz. Rol. Prez. PRN w Ełku i Grajewie oraz GRN, POM i Spół. Prod. na terenie pow. Ełk i Grajewo. /zag. likwidacji odłogów, przebieg prac jesiennych/ 1954-1955 0
4/148/0/4/98 Kontrola Pow. Zarz. Roln. w Ełku oraz Rolniczych Zespołów Spółdzielczych w powiecie. /nadzór Pow. Zarz. nad przebiegiem podziału dochodów w spółdz. produkcyjnych/ 1955-1955 0
4/148/0/4/99 Kontrola Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Ełku . /wykorzystanie kredytów inwestycyjnych na budowę i odbudowę zagród dla repatriantów/ 1957-1957 0
4/148/0/4/100 Kontrola Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Sokółce. /wykonanie budżetu/ 1957-1958 0
4/148/0/4/101 Kontrola Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Suwałkach. /wykonanie budżetu/ 1957-1957 0
4/148/0/4/102 Kontrola Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Olecku oraz w Suwałkach. /gospodarka Państwowego Funduszu Ziemi/ 1957-1958 0
4/148/0/4/103 Kontrola Prez. Woj. Rady Nar. w Białymstoku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz Prez. PRN w Gołdapi Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa. /akcja przygotowania zbioru siana/ 1953-1953 0
4/148/0/4/104 Kontrola Prez. WRN w B-stoku Wydz. Rol. i Leśn. /realizacja Uch. Nr 159/53 Prez. Rządu z 1953 r. w spr. kontraktowania prod.opszędów jedwab. dla celów przemysł., reprodukcyjnych i doświadczalnych/ 1953-1953 0
4/148/0/4/105 Kontrola Prez. WRN w B-stoku Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa. /celowość i działalność kontroli użytkowności mlecznej/ 1953-1953 0
4/148/0/4/106 Kontrola Prez. WRN w B-stoku, Prez. PRN w Ełku i Spółdzielń Produkc. Woszczele i Garłówka. /wykonanie planu inwestycyjnego pod względem finansowym i rzeczowym/ 1953-1953 0
4/148/0/4/107 Kontrola Prez. WRN w B-stoku Wydz. Roln. i Leśnictwa oraz Prez PRN w Suwałkach. /upowszechnienie wiedzy rolniczej w związku z wiosenną kampanią siewną/ 1954-1954 0
4/148/0/4/108 Kontrola planowa Prez. WRN w B-stoku Wydziału Roln. i Leśnictwa, Prez. PRN w Ełku Wydz. Roln. i Leśn. oraz PPRN w Bielsku Podl. Wydz. Roln. i Leśnictwa. /działalność Służby Rolnej na odcinku rachunkowości/ 1953-1953 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 47 wpisów.