Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Skupu i Kontraktacji

Sygnatura
4/148/0/7
Daty skrajne
1953 - 1957
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/7/160 Kontrola Okręgowego Biura Transportowego przy Białostock. Okręg. Przeds. Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Białymstoku 1955-1955 0
4/148/0/7/161 Kontrola Oddz. Rejonowego Okręg. Przeds. Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w B-stoku oraz GS w Juchnowcu i Dobrzyniewie. /rozliczanie masy towarowej zwierząt rzeźnych/ 1955-1955 0
4/148/0/7/162 Kontrola Gminnych Delegatur Generalnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w Sybie i Boguszach pow. Ełk. /dostawy obowiązkowe/ 1953-1953 0
4/148/0/7/163 Kontrola Państw. Insp. Handl. Woj. Inspek. w B-stoku, Woj. Zarz. GS "Samopomoc Chłopska" w B-stoku, Techn. Przem. Wełn. w B-stoku i Akad. Med. w B-stoku. /zabezp. tajemn. pańs. i służb oraz zab. socj. dyscypliny pracy w okresie przedśw. i świąt/ 1953-1953 0
4/148/0/7/164 Kontrola Pow. Zw. Gmin. Spółdz. Kolno, GS Lachowo i Stawiski oraz Oddz. Rej. Biał. Okręg. Przeds. Obrotu Zwierz. Rzeźnymi w Łomży. /realizacja planów kontrakt. żywca w 1955 r/ 1956-1956 0
4/148/0/7/165 Kontrola Pow. Zw. Gminnych Spółdz. "Samopomoc Chłopska" w Bielsku Podl. i GS w Bielsku Podlaskkim. /plan skupu ziemniaków ze zbiorów 1953 r./ 1953-1953 0
4/148/0/7/166 Kontrola Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Bielsku Podlaskim oraz podległych GS-ów w Hajnówce i w Bielsku. /Realizacja planu skupu trzody chlewnej/ 1953-1954 0
4/148/0/7/167 Kontrola Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Gmin. Delegatury Min. Skupu w Rutkach oraz Pow. Zw. Gmin. Spółdzielni w Łomży. /wykonanie planów skupu i zaopatrzenia ziemn./ 1954-1954 0
4/148/0/7/168 Kontrola Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sokółce oraz GS w Dąbrowie. /realizacja planów skupu trzody chlewnej/ 1954-1955 0
4/148/0/7/169 Kontrola Powiat. Związku GS "Samopomoc Chłopska" w Suwałkach i podległch GS-ów w Krasnopolu i Starym Folwarku. /przygotowanie punktów skupu do jesiennej akcji skupu ziemniaków i zimowego przechowania/ 1953-1953 0
4/148/0/7/170 Kontrola Pow. Zw. GS "SCH" oraz Gmin. Delegatury Min. Skupu w Wysokiem Mazowieckiem. /realizacja dostaw obowiązkowych żywca/ 1954-1954 0
4/148/0/7/171 Kontrola Gminnej Spółdz. "Samopomoc Chłopska" w Zabłudowiu oraz Gminnego Delegata Min. Skupu w Zabłudowiu. /zbadanie przyczyny niewykonania plonów kontraktacji prod. roślinnej/ 1954-1954 0
4/148/0/7/172 Kontrola Zjednoczenia Przemysłu Mleczarskiego w B-stoku oraz Pow. Pełnomocnika Min. Skupu w Mońkach. /realizacja obowiązkowych dostaw i skup przedobowiązkowy mleka/ 1956-1957 0
4/148/0/7/173 Kontrola Powiatowych Zakładów Mleczarskich w Łomży i w Wysokiem Mazowieckiem 1953-1953 0
4/148/0/7/174 Kontrola Wojewódzkiego Pełnomocnika Ministerstwa Skupu w Białymstoku. /wykonanie budżetu za 1952 r./ 1953-1953 0
4/148/0/7/175 Kontrola Biura Powiatowego Pełnomocnika Min. Skupu w B-stoku oraz Biura Pow. Min. Skupu w Ełku. /wykonanie Uch.Nr 139 Prz. Rządu w spr. dalszego usprawn. sprawozdawczości/ 1955-1955 0
4/148/0/7/176 Kontrola Biura Powiatowego Pełnomocnika Min. Skupu w Augustowie oraz Gminnej Delegatury MS w Raczkach. /wymiar dostaw obowiązkowych i ziemniaków ze zbioru 1954 r./ 1954-1954 0
4/148/0/7/177 Kontrola Powiat. Pełnomocn. Min. Skupu w Augustowie i podległej Delegatury Gminnej w Lipsku. /wykonanie planu obowiązkowych dostaw zbóż oraz przygotowanie do skupu ziemniaków/ 1953-1953 0
4/148/0/7/178 Kontrola Powiat. Pomocn. Centr. Urzędu Skupu i Kontraktacji w Białymstoku oraz Gminnych Delegatur w Zabłudowie i Zawykach /Siedziba Krynki/. /realizacja obowiązkowych dostaw/ 1953-1953 0
4/148/0/7/179 Kontrola Powiat. Pełnomocnika Min. Skupu w Ełku i w Olecku /Realizacja obowiązkowych dostaw ziemniaków i zboża przez Spółdzielnie i czł. spółdz./ 1953-1953 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 27 wpisów.