Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Obrotu Towarowego

Sygnatura
4/148/0/10
Daty skrajne
1953 - 1957
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/10/221 Kontrola Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w B-stoku Wydz. Handlu i jednostek podleg. /Powszechn. Spółdz. Spoż. oraz Miejsk. Han. Det./ /wykonanie ustawy z dn. 3 stycznia 1953 r./ 1953-1953 0
4/148/0/10/222 Kontrola Prezydium Woj. Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Handlu. /organizacja, rozwój i kształtowanie sieci detalicznej/ 1953-1953 0
4/148/0/10/223 Kontrola Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Handlu. /wykonanie budżetu/ 1953-1953 0
4/148/0/10/224 Kontrola Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Handlu. /rozdział masy towarowej/ 1954-1954 0
4/148/0/10/225 Kontrola Prezydium WRN w Białymstoku Wydziału Handlu i Woj. Biura Centr. Odzieżowej oraz Centrali Handlowej Przemysłu Papierniczego w Białymstoku 1954-1954 0
4/148/0/10/226 Kontrola Prezydium WRN w Białymstoku Wydziału Handlu. /wykonanie zarządzeń pokontrolnych/ 1954-1954 0
4/148/0/10/227 Kontrola Zakładów Remont. - Montażowych Przem. Mleczarskiego i sklepów Miejsk. Handl. Detalicz. w Białymstoku. /obrót towarowy/ 1953-1953 0
4/148/0/10/228 Kontrola Wojewódzkiego Biura Centrali Handlowej. /odbiór masy towarowej z przemysłu/ 1953-1954 0
4/148/0/10/229 Kontrola Wojewódzkiej Komisji Cen. w Białymstoku. /Działalność Woj. Kom. Cen za 1957 r. w zakres. ustalenia cen na art. przem. wykon. przez rzemieśln. i chałup. oraz na art. rolno - spożywcze/ 1957-1957 0
4/148/0/10/230 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Handlu w Białymstoku i jednostek podległych 1957-1957 0
4/148/0/10/231 Kontrola Ogrodniczego Zakładu Handlowego w Białymstoku. /gromadzenie rezerw owoców i warzyw w okresie jesienno - zimowym/ 1954-1954 0
4/148/0/10/232 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Gastronomicznego w Białymstoku. /jakość i asortyment posłków/ 1954-1954 0
4/148/0/10/233 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Piekarniczego w Białymstoku. /gospodarka węglem/ 1954-1954 0
4/148/0/10/234 Kontrola Powszechnego Domu Towarowego w Białymstoku. /Działalność gospodarcza przedsiębiorstw za 1957 r. - protokóły, zarządzenia/ 1957-1957 0
4/148/0/10/235 Kontrola Miejskiego Handlu Detalicznego w Białymstoku. /realizacja planu obrotu towarowego, zagadnienie mank i superat/ 1953-1953 0
4/148/0/10/236 Kontrola Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Detalicznego w B-stoku. /rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za 1952 i 1953 r./ 1954-1954 0
4/148/0/10/237 Kontrola Okręg. Przeds. Ob. Zwierzętami Rzeźnymi w Białymstoku oraz jednostek podległych. /skup i zbyt żywca oraz współp. BOPOZ Rzeź., z GS, PZGS, WZGS oraz Zakł. Mięsnymi - protokóły, sprawozdania, narady/ 1956-1957 0
4/148/0/10/238 Kontrola Dyrekcji Miejskiego Handlu Detalicznego Artykuł. Spożywczych w Białymstoku. /wykonanie zarządzeń pokontrolnych/ 1954-1955 0
4/148/0/10/239 Kontrola Miejskiego Handlu Mięsem w Białymstoku. /fundusz płac/ 1955-1955 0
4/148/0/10/240 Kontrola Dyrekcji Miejsk. Handlu Detal. Art. Przemysłowymi w Białymstoku. /Prawidłowość stosowania cen sprzedaży pozarynkowej przeds. państ., przerzuty do innych sklepów, rozliczenia/ 1956-1956 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 55 wpisów.