Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Rad Narodowych

Sygnatura
4/148/0/13
Daty skrajne
1952 - 1958
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/13/290 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Augustowie /dochodzenie w sprawie nadużyć popełnionych przez pracowników w zakresie gospodarki materiałowej/ 1952-1953 0
4/148/0/13/291 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim /działalność Prez. w rozwiązaniu problemowych zagadnień terenowych/ 1953-1953 0
4/148/0/13/292 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /gospodarka lokalowa/ 1953-1953 0
4/148/0/13/293 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łapach /działalność Prezydium/ 1953-1953 0
4/148/0/13/294 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie i w Knyszynie /działalność Prezydium/ 1953-1953 0
4/148/0/13/295 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sokółce oraz Gminnej Rady Narodowej w Kuźnicy i Sokółce /działalność Prezydium/ 1953-1953 0
4/148/0/13/296 Kontrola Prokuratury Wojewódzkiej Miasta i Powiatu Białystok. /ściąganie grzywien i kosztów sądowych/ oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olecku /działalność Prezydium/ 1953-1953 0
4/148/0/13/297 Kontrola Obwodowego Urzędu Pocztowego w Białymstoku /całokształt działalności/ 1952-1952 0
4/148/0/13/298 Kontrola Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Białymstoku /całokształt działalności/ 1952-1952 0
4/148/0/13/299 Kontrola Zarządu Zieleni Miejskiej w Białymstoku 1957-1958 0
4/148/0/13/300 Kontrola Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Łomży /działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji/ 1952-1953 0