Dział Osadnictwa

Sygnatura
56/3/0/5
Daty skrajne
1944 - 1949
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/3/0/5/419 Instrukcje, okólniki i zarządzenia ogólne w sprawach przesiedleń i osadnictwa 1945-1948 0
56/3/0/5/420 Instrukcje w sprawie przydziału nieruchomości miejskich nierolniczych 1945-1948 0
56/3/0/5/421 Instrukcje (obce) w sprawach przesiedleń na Ziemie Zachodnie 1945-1948 0
56/3/0/5/422 [Akta dotyczące wymiany ludności ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej zamieszkałej na terenach polskich i ludności polskiej, zamieszkałej na terytorium ZSRR] 1945-1946, 1948 0
56/3/0/5/423 Korespondencja (z Powiatowymi Oddziałami i instytucjami w sprawach koordynacji akcji osiedleńczej i akcji werbunkowej na Ziemie Odzyskane, organizacja komitetów osiedleńczych, zażalenia repatriantów, nawiązanie kontaktu z oddziałami powiatowymi PUR na terenie innych województw, wiadomości o stanie organizacyjnym komitetów przesiedleńczych, sprawozdania o sytuacji osadników, prośby osadników o zaopatrzenie w żywność, pomoc lekarską itp., zażalenia) 1945 0
56/3/0/5/424 [Zbiorcze] sprawozdania cyfrowe z wyników akcji osiedleńczej na gospodarstwach poukraińskich w woj. Rzeszowskim 1945-1946 0
56/3/0/5/425 Sprawodania opisowe Wojewódzkiego Oddziału PUR w zkresie akcji przesiedleń i osadnictwa oraz przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych w latach: 1945, 1946, 1947 1945-1948 0
56/3/0/5/426 Zbiorcze miesięczne zestawienia cyfrowe ze stanu przesiedleń na Ziemie Odzyskane 1945-1946, 1948 0
56/3/0/5/427 Sprawozdania (opisowe, miesięczne) z działalności (w dziedzinie) osadnictwa za czas od 15 X 1944 r. do 31 XII 1946 r. Powiatowego Oddziału PUR w Brzozowie, Dębicy, Gorlicach, Jarosławiu, Jaśle, Łańcucie 1945-1947 0
56/3/0/5/428 Sprawozdania (opisowe, miesięczne) z działalności (w dziedzinie) osadnictwa za czas od 15 X 1944 r. do 31 XII 1946 r. Powiatowego Oddziału PUR w Mielcu, Nisku, Przemyślu, Przeworsku, Rzeszowie, Sanoku, Lesku, Tarnobrzegu 1944-1947 0
56/3/0/5/429 Sprawozdania opisowe miesięczne z akcji osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego Powiatowych Oddziałów PUR za rok 1946 1946-1947 0
56/3/0/5/430 Sprawozdania opisowe w zakresie przesiedleń i osadnictwa za rok 1947 Powiatowych Oddziałów PUR - (miesiąc I-XII) 1947-1948 0
56/3/0/5/431 Sprawozdania opisowe i statystyczne (Powiatowych Oddziałów PUR) z wyników akcji przesiedleń wewnętrznych i przesiedleń na Ziemie Odzyskane (roczne za rok 1947 oraz miesięczne za miesiące I-V 1948) 1948 0
56/3/0/5/432 Sprawozdania miesięczne w zakresie akcji przesiedleń i osadnictwa oraz akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych Powiatowych Oddziałów PUR Brzozów, Dębica, Gorlice, Jarosław (powiat jarosławski i lubaczowski), Jasło, Krosno, Łańcut 1948 0
56/3/0/5/433 Sprawozdania miesięczne w zakresie akcji przesiedleń i osadnictwa oraz akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych Powiatowych Oddziałów PUR Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów (powiat kolbuszowski i rzeszowski), Sanok Delegatura Lesko, Tarnobrzeg 1948 0
56/3/0/5/434 [Akta dotyczące zagospodarowania terenów połemkowskich i poukraińskich] 1945-1948 0
56/3/0/5/435 [Meldunki sytuacyjne dotyczące stanu bezpieczeństwa w powiatach: leskim, sanockim, przemyskim, jarosławskim] 1945-1946 0
56/3/0/5/436 Wykazy obiektów nierolniczych poniemieckich i poukraińskich na terenie działania Powiatowych Oddziałów PUR 1945-1948 0
56/3/0/5/437 Akta dotyczące nieruchomości po greckokatolickim Biskupstwie w Przemyślu 1946-1947 0
56/3/0/5/438 Osadnictwo wojskowe 1945-1946 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 41 wpisów.