Dział Etapowy

Sygnatura
56/3/0/7
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/3/0/7/469 Zestawienia repatriantów przybyłych ze wschodu i zachodu oraz wypłaconych zasiłków (statystyczne) za czas od 1 X 1945-15 III 1946 1945-1946 0
56/3/0/7/470 Element słaby (sprawy związane z opieką nad dziećmi samotnymi i matkami, chorymi, inwalidami, starcami) 1946-1947 0
56/3/0/7/471 Miesięczne sprawozdania opisowe i cyfrowe z działalności punktów etapowych PUR za rok 1945 i 1946 1945-1947 0
56/3/0/7/472 Miesięczne i okresowe sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie za rok 1946 1946-1947 0
56/3/0/7/473 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych w roku 1947 (podległych Wojewódzkiemu Oddziałowi) 1947 0
56/3/0/7/474 Roczne opisowe sprawozdania z działalności Punktów Etapowych za rok 1947 - w Jarosławiu, Przemyślu, Krośnie, Rzeszowie, Sanoku 1948 0
56/3/0/7/475 Zbiorcze miesięczne sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności w roku 1948 Punktów Etapowych podległych Wojewódzkiemu Oddziałowi, sprawozdania miesięczne ref. etap. PO PUR wybrakowano - patrz sygn.68 1948-1949 0
56/3/0/7/476 Zbiorcze miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych na terenie woj. rzeszowskiego w roku 1949 i 1950 (do miesiąca maja) 1949-1950 0
56/3/0/7/477 Miesięczne zestawienia statystyczne wydanej odzieży Pow. Oddz. w Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Nisku 1946-1949 0
56/3/0/7/478 Miesięczne zestawienia statystyczne wydanej odzieży (z Powiatowego Oddziału w Rzeszowie) 1946-1949 0
56/3/0/7/479 Miesięczne zestawienia statystyczne wydanej odzieży w Powiatowych Oddziałach w Przemyślu, Rozwadowie, Sanoku 1946-1949 0
56/3/0/7/480 Sprawozdania rachunkowe z rozdziału otrzymanych darów UNRRA 1946 0
56/3/0/7/481 Okresowe sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych w ramach akcji "W" 1947 0
56/3/0/7/482 Zbiorcze miesięczne cyfrowe sprawozdania gospodarcze z wydanej żywności 1947-1948 0
56/3/0/7/483 Miesięczne sprawozdania gospodarcze za rok 1949 (zbiorcze wraz z załącznikami) 1949-1950 0
56/3/0/7/484 Ewidencja budynków zajmowanych przez Powiatowe Oddziały PUR na terenie woj. rzeszowskiego 1946-1949 0