Wydział Społeczno-Polityczny

Sygnatura
53/296/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/2.1/185 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody poznańskiego/ nr 1 (28 XII 1928 - 3 I 1929, nr 2 (od 4 do 10 I 1929), nr 17 (od 19 do 25 IV 1929), 1-14 XI 1929r. 1929 0
53/296/0/2.1/186 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody poznańskiego/ nr 13 (od 22 do 28 III 1929r.) 1929 0
53/296/0/2.1/187 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody poznańskiego/ nr 22 (od 24 do 30 V 1929r.) 1929 0
53/296/0/2.1/188 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody/ nr 4 kwiecień 1932r. 1929-1932 0
53/296/0/2.1/189 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody poznańskiego/ m-c sierpień 1930, tygodniowe nr 47 (15 IX - 27 IX 1930r.) 1930 0
53/296/0/2.1/190 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody poznańskiego/ od 1 do 11 IX 1930, 26 IX - 2 X 1930r. 1930 0
53/296/0/2.1/191 /Sprawozdania sytuacyjne wojewody poznańskiego/ 21 XI - 27 XI 1930, 19 XII - 25 XII 1970r. 1930 0
53/296/0/2.1/192 /Sprawozdania sytuacyjne, różne/ 1930 0
53/296/0/2.1/193 /Sprawozdania sytuacyjne i inne sprawozdania dotyczące działalności stronnictw i partii politycznych/ 1930-1938 0
53/296/0/2.1/194 /Sprawozdania sytuacyjne (tygodniowe) wojewody poznańskiego/ nr 1 od 2 do 8 I 1931r. 1931 0
53/296/0/2.1/195 /Sprawozdania sytuacyjne (miesięczne) z polskiego legalnego ruchu społeczno-politycznego sierpień 1931r. 1931 0
53/296/0/2.1/196 /Sprawozdania sytuacyjne meldunki/ fragmenty 1932 0
53/296/0/2.1/197 /Sprawozdania sytuacyjne, różne/ fragmenty 1938-1939 0
53/296/0/2.1/198 /Sprawy różne bezpieczeństwa i porządku publicznego/ 1925-1939 0
53/296/0/2.1/199 /Sprawy różne bezpieczeństwa i porządku publicznego/ 1929-1936 0
53/296/0/2.1/200 /Zgromadzenia, przepisy prawne/ 1932 0
53/296/0/2.1/201 /Obchód I maja/ 1937 0
53/296/0/2.1/202 /Opinie rządowe o działaczach społeczno-politycznych/ b.d. 0
53/296/0/2.1/203 /Sprawy personalne m.in. opinie/ o działaczach społeczno-politycznych b.d. 0
53/296/0/2.1/204 /Sprawozdania o stanie bezrobocia, wystąpienia bezrobotnych strajki/ 1937-1938 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 621 wpisów.