Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych

Sygnatura
53/296/0/5
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 200 z 2 475 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.1/1589 Pisma okólne Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1932 184
53/296/0/5.1/1590 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego za rok 1932 i 1933 1932-1933 0
53/296/0/5.1/1591 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego za rok 1934 1932-1934 0
53/296/0/5.1/1592 /Zbiór okólników Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych/ 1934-1938 0
53/296/0/5.1/1593 Pisma okólne - 1935 1935 0
53/296/0/5.1/1594 Pisma okólne Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1936 0
53/296/0/5.1/1595 /Protokół ze zjazdu komisarzy ziemskich w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim - 7. X. 1936/ 1936 0
53/296/0/5.1/1596 /Sprawozdania z działalności Państwowego Banku Rolnego/ 1931 0
53/296/0/5.1/1597 Orzeczenia z parcelacji Państwowego Urzędu Ziemskiego w Bydgoszczy 1929-1933 0
53/296/0/5.1/1598 Ordynacje ogólne 1936 0
53/296/0/5.1/1599 /Nadzór nad bekoniarniami/ 1931-1932 0
53/296/0/5.1/1600 Komisja Nadzoru Rynku Mięsnego w Kaliszu 1937-1939 0
53/296/0/5.1/1601 Komisja Nadzoru Rynku Mięsnego w Turku 1939 0
53/296/0/5.1/1602 /Ubezpieczenie od gradu osady szkolnej Rataje powiat chodzieski/ 1939 0
53/296/0/5.1/1603 /Sprawy różne/ 1938-1939 0
53/296/0/5.1/1604 /Sprawy różne/ 1939 0
53/296/0/5.1/1605 Wykaz zapasów zboża 1939 0
53/296/0/5.1/5848 /Powszechny obowiązek świadczeń rzeczowych i plany aprowizacyjne- generalia/ 1939 13
53/296/0/5.1/5849 /Opinie o mierniczych- generalia, tajne/ 1937 8
53/296/0/5.1/5851 /Wykaz imienny właścicieli majątków ziemskich z powiatów chodzieskiego, wągrowieckiego i mogileńskiego- tajne/ 1938 7
53/296/0/5.1/5864 /Okólnik nr 548 Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie umocnień polowych z okresu wojny - odpis/ 1933 7
53/296/0/5.1/6129 Różne sprawy /m.in.. Pisma okólne władz zwierzchnich, sprawy dzierżawców z majątków państwowych itd./ uregulowanie stosunków walutowych z Niemcami 1922-1923 0
53/296/0/5.1/6130 /Sprawa sporno-administracyjna/ /Miejscowego/ Związku Wspierania Ubogich w Poznaniu /Magistrat miasta Poznania/ przeciwko Dworskiemu Związkowi Wspierania Ubogich w Jeżewie /b. Okręgowy Urząd Ziemski/, uboga Zofia Michalak 1934-1937 0
53/296/0/5.1/6131 /,,Deutsche Landgenossenschaft Dignes Heim" w Nowym Tomyślu- likwidacja/ 1935-1937 0
53/296/0/5.1/6169 Projekt kontraktu minimalnego dla urzędników gospodarczych od 1 IV 1920 1920 0
53/296/0/5.1/6194 Wykaz właścicieli młynów w powiatach [1835 - 1918] 1919 - 1939 0
53/296/0/5.2/1606 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1607 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1608 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1609 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1610 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie dotyczące powierzchni zasiewów 1935 0
53/296/0/5.2/1611 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie dotyczące wyników zasiewów 1935 0
53/296/0/5.2/1612 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie dotyczące wyników zasiewów 1935 0
53/296/0/5.2/1613 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie ogólne z powiatu chodzieskiego 1929 33
53/296/0/5.2/1614 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe z terenu Gniezna/ 1929 13
53/296/0/5.2/1615 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Gostyń/ 1929 17
53/296/0/5.2/1616 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Grodzisk/ 1929 13
53/296/0/5.2/1617 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Inowrocław/ 1929 48
53/296/0/5.2/1618 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie zbiorów z 1930 r. z terenu powiatu kępińskiego/ 1930 11
53/296/0/5.2/1619 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Kościan/ 1929 9
53/296/0/5.2/1620 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Kościan/ 1929 36
53/296/0/5.2/1621 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie z terenu powiatu kościańskiego 1930 31
53/296/0/5.2/1622 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Krotoszyn/ 1929 12
53/296/0/5.2/1623 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów powiatu Krotoszyn/ 1930 11
53/296/0/5.2/1624 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatu koźmińskiego dotyczące zbiorów/ 1930 15
53/296/0/5.2/1625 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Leszno/ 1929 9
53/296/0/5.2/1626 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie z terenu powiatu leszczyńskiego/ 1930 9
53/296/0/5.2/1627 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów z terenu powiatu międzychodzkiego/ 1930 29
53/296/0/5.2/1628 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Międzychód/ 1929 63
53/296/0/5.2/1629 /Statystyka produkcji rolnej, szacunek przeciętnych plonów w gminach powiatu mogileńskiego/ 1938 70
53/296/0/5.2/1630 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Mogilno/ 1929 58
53/296/0/5.2/1631 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów starostwo mogileńskie/ 1930 12
53/296/0/5.2/1632 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Oborniki/ 1929 9
53/296/0/5.2/1633 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Odolanów/ 1929 19
53/296/0/5.2/1634 Spis koni, bydła, trzody chlewnej i owiec - zestawienie z terenu powiatu ostrowskiego 1927 12
53/296/0/5.2/1635 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Ostrów/ 1929 41
53/296/0/5.2/1636 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Nowy Tomyśl 1929 25
53/296/0/5.2/1637 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - miasto Poznań 1929 10
53/296/0/5.2/1638 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Rawicz 1929 11
53/296/0/5.2/1639 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Strzelno 1929 33
53/296/0/5.2/1640 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Szamotuły 1929 0
53/296/0/5.2/1641 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Szubin 1929 33
53/296/0/5.2/1642 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Śmigiel 1929 21
53/296/0/5.2/1643 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Śrem 1929 11
53/296/0/5.2/1644 Spis koni, bydła, trzody chlewnej i owiec - zestawienie z terenu powiatu średzkiego 1927 18
53/296/0/5.2/1645 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie liczby zwierząt gospodarczych z terenu powiatu średzkiego/ 1929 7
53/296/0/5.2/1646 Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Środa 1929 11
53/296/0/5.2/1647 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Wągrowiec 1929 15
53/296/0/5.2/1648 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów z terenu powiatu wągrowieckiego/ 1930 71
53/296/0/5.2/1649 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Wolsztyn/ 1929 25
53/296/0/5.2/1650 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Września/ 1929 21
53/296/0/5.2/1651 Statystyka produkcji rolnej - zestawienie z powiatu żnińskiego 1929 39
53/296/0/5.2/1652 Statystyka produkcji rolnej - zestawienie gminne z terenu powiatu żnińskiego 1930 152
53/296/0/5.2/1653 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie gminne z terenu powiatu żnińskiego 1937 97
53/296/0/5.2/1654 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie gminne z terenu powiatu żnińskiego 1937 128
53/296/0/5.2/6132 /Statystyka produkcji rolnej, zestawienie z terenu powiatu śmigielskiego dotyczące zbiorów w roku 1930/ 1930 0
53/296/0/5.2/6148 Statystyka produkcji rolnej 1938 0
53/296/0/5.3/1655 /Należności rentowe, zarządzenia/ 1937-1939 58
53/296/0/5.3/1656 /Osady rentowe, podłużanie/ 1936-1938 86
53/296/0/5.3/1657 /Podłużanie osad rentowych/ 1937-1939 61
53/296/0/5.3/1658 /Akcja oddłużeniowa/ 1935-1938 92
53/296/0/5.3/1659 /Ulgi dla nabywców osad anulacyjnych/ 1936-1938 35
53/296/0/5.3/1660 Korespondencja (w sprawie zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej) z Państwowym Bankiem Rolnym 1935-1939 54
53/296/0/5.3/1661 Rejestr dłużników rentowych, którym na podstawie art. 16 przedłużono okresy amortyzacji pożyczek 1932-1939 27
53/296/0/5.3/1662 Rejestr udzielonych na podstawie art. 16 i 5 umorzeń należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej dla osad rentowych b.d. 57
53/296/0/5.3/1663 Obciążenia rachunku nabywców parcel za szacunki /osady markowe/ 1936-1937 352
53/296/0/5.3/1664 Zestawienie podań dłużników rentowych o ulgi z art.. 5 załatwionych odmownie b.d. 43
53/296/0/5.3/1665 Zestawienie podań dłużników rentowych o ulgi z art. 16/Dz.U.R.P. poz. 842/34 1938 34
53/296/0/5.3/1666 Zestawienie podań dłużników rentowych o ulgi z art. 16/Dz.U.R.P. poz. 842-34 załatwionych odmownie 1939 16
53/296/0/5.3/1667 Wnioski o częściowe umorzenie rat rentowych na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 24. X. 1934 1934-1936 56
53/296/0/5.3/1668 Rejestr spraw osad umorzonych 1935 6
53/296/0/5.3/1669 /Podłużanie osad z parcelacji rządowej 1936-1937 44
53/296/0/5.3/1670 /Wykaz dłużników osad gruntowych/ wykaz orzeczeń z art. 61 ustawy o wykonaniu reformy rolnej przekazanych do administracji P.B. Rolnego 1939 106
53/296/0/5.3/1671 Osady rentowe Starostwa powiatowego w Bydgoszczy 1934-1938 577
53/296/0/5.3/1672 Artykuł 11 powiat bydgoski /Częściowe umorzenie rat rentowych i zaległości na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24.X.1934 r. 1936 155
53/296/0/5.3/1673 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego reformy Rolnej z terenu powiatu bydgoskiego 1937-1938 231
53/296/0/5.3/1674 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego reformy Rolnej z terenu powiatu bydgoskiego 1937 260
53/296/0/5.3/1675 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z powiatu bydgoskiego/ 1937 179
53/296/0/5.3/1676 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego reformy Rolnej z terenu powiatu bydgoskiego 1937 179
53/296/0/5.3/1677 /Wykazy oddłużeniowe nabywców gruntów państwowych rozparcelowanych majątków powiatu bydgoskiego/ 1939 256
53/296/0/5.3/1678 /Oddłużanie osad rentowych z terenu powiatu inowrocławskiego - wnioski kwestionariusze itp.. 1934-1937 220
53/296/0/5.3/1679 Podania osadników z parcelacji polskiej o zmniejszenie zadłużenia na podstawie art. 16. rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24.X.1934 r. z terenu powiatu inowrocławskiego 1935 98
53/296/0/5.3/1680 /Podania o udzielenie ulg w spłacie należności rentowych powiatu Kościan/ 1934-1936 108
53/296/0/5.3/1681 Wnioski osadników z osady Łowęcin powiatu poznańskiego o częściowe umorzenie rat i zaległości na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24. X. 1934 r. 1935-1937 58
53/296/0/5.3/1682 /Wnioski właścicieli nieruchomości gruntowych w Pobiedziskach o umorzenie rat rentowych 1935-1936 112
53/296/0/5.3/1683 /Wnioski rolników z terenu powiatu średzkiego o udzielenie ulg w spłacie należności gruntowych 1936 49
53/296/0/5.3/1684 /Wykazy oddłużeniowe nabywców gruntów państwowych rozparcelowanych majątków z terenu powiatu wyrzyskiego 1935-1939 156
53/296/0/5.3/1685 /Podania rolników o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z terenu powiatu wyrzyskiego 1935-1936 294
53/296/0/5.3/1686 /Podania rolników o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z terenu powiatu wyrzyskiego 1937 293
53/296/0/5.3/1687 /Podania chłopów z terenu powiatu wyrzyskiego o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej 1937 242
53/296/0/5.3/5853 /Wykaz imienny należności z tytułu scalenia gruntów - osada Grzegorzew /w gminie Krzykosy powiat Koło/ 1934 30
53/296/0/5.3/6133 /Odwołanie osadników na obszarze byłego majątku państwowego Utelno powiat Bydgoszcz w sprawie osad i obniżenia ustalonych cen kupna/ 1926-1931 0
53/296/0/5.4/1688 Ewidencja dokonanych sprzedaży nieruchomości prywatnych wiejskich ze strony właścicieli polskich na rzecz osób narodowości niemieckiej 1935-1937 12
53/296/0/5.4/1689 /Sprawy przewłaszczeniowe gospodarstw ziemskich/ 1931-1939 70
53/296/0/5.4/1690 /Wykaz nazwisk osób, które sprzedały nieruchomości na terenie województwa poznańskiego 1920-1938 37
53/296/0/5.4/1691 /Rejestr sprzedanych nieruchomości ziemskich/ b.d. 39
53/296/0/5.4/1692 /Ograniczenie obrotu nieruchomościami powstałymi z parcelacji/ pismo okólne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 1937 20
53/296/0/5.4/1693 Ewidencja udzielonych przywłaszczeń obiektów sprzedanych na zasadzie umów markowych /poz. 3 Uchwały Rady Ministrów z dnia 12.V.1933 r./ 1933 22
53/296/0/5.4/1694 /Wykazy dotyczące przewłaszczeń nieruchomości ponad 45 ha/ 1928-1929 38
53/296/0/5.4/1695 /Sprawy przewłaszczeń nieruchomości ziemskich w powiecie bydgoskim/ 1933-1938 371
53/296/0/5.4/1696 /Sprawy przewłaszczenia nieruchomości Spattstossar w Chodzieży/ 1934-1939 78
53/296/0/5.4/1697 /Sprawy przewłaszczeniowa Aleksandrowa powiat szubińskiego /dwór Piechcin/ 1926-1936 212
53/296/0/5.4/1698 /Sprawa przewłaszczenia na rzecz Tomaszewskiego nieruchomości w Szerokim Kamieniu powiecie szubińskiego 1927-1938 34
53/296/0/5.4/1699 /Przewłaszczenie nieruchomości w Szerokim Kamieniu powiecie szubińskiego/ 1934-1938 36
53/296/0/5.4/1700 /Sprawa nieruchomości w Szerokim Kamieniu w powiecie szubińskim/ 1930-1936 66
53/296/0/5.4/1701 Freter Herbert z Szerokiego Kamienia powiatu szubińskiego. Skarga do N.T.A. z powodu odmowy zezwolenia na przewłaszczenie 1936-1938 45
53/296/0/5.4/1702 /Sprawy przewłaszczenia nieruchomości Szubin wieś powiatu szubińskiego na rzecz J. Łubińskiego własność Elzy Rosen 1935-1936 38
53/296/0/5.4/1703 /Hipoteczne obciążenia oraz sprawy przewłaszczenia osad w powiecie wyrzyskim/ 1935-1937 289
53/296/0/5.4/1704 Willy Hardel Skarga do N.T.A. na decyzję Wojewody Poznańskiego z dnia 21.VIII.1937 r. /odmowa zezwolenia na przewłaszczenie/ 1937-1938 22
53/296/0/5.4/1705 Herbert i Maria Kisonowie Skarga do N.T.A. na decyzję Wojewody Poznańskiego z dnia 6.II.1937 r. odmowa na przewłaszczenie 1937 18
53/296/0/5.4/1706 Friedrich Semmler Skarga do Najwyższego Trybunału Administracyjnego na decyzję Wojewody Poznańskiego z dnia 5.VI.1937 r. /sprawy przewłaszczenia/ 1937 21
53/296/0/5.4/1707 Szczudłowski Antoni Bydgoszcz kontra Skarb Państwa o ustalenie stosunku prawnego do nieruchomości 1936-1938 98
53/296/0/5.4/6134 Ewidencja przewłaszczeń obiektów markowych /-przewłaszczenia w formie prywatno-prawnej w myśl postanowień 3 uchwały Rady Ministrów z dnia 12 maja 1933 r./ 1919-1939 0
53/296/0/5.4/6182 Gewährung eines Farlehus züm Saalbau an den Gasthofbesitzer Heinrich Radeker in Langgoslin 1914-1921 0
53/296/0/5.4/6183 Miniszew kontrakt nr 1 1912-1922 0
53/296/0/5.5/1708 Budżet Wydziału Dóbr Państwowych Województwa Poznańskiego na rok 1920 1920 214
53/296/0/5.5/1709 Rejestracja majątków 1920-1924 370
53/296/0/5.5/1710 Majątki byłego cesarza niemieckiego i rodziny Hohenzollernów 1919-1921 226
53/296/0/5.5/1711 Instrukcja stemplowa obliczenie rocznego stemplowego dzierżawców /czynsze dzierżawców/ 1920-1932 806
53/296/0/5.5/1712 Oddanie akt /dotyczących majątków państwowych 1926-1930 76
53/296/0/5.5/1713 Sprawy różne /sprawy dzierżawców domen/ 1919-1921 442
53/296/0/5.5/1714 Sprawy różne /dotyczące administracji domen/ 1920-1929 243
53/296/0/5.5/1715 Sprawy różne 1923-1926 712
53/296/0/5.5/1716 Sprawy różne 1926-1931 601
53/296/0/5.5/1717 Sprawy budowlane majątku państwowego Aniołki /m.in. opis budynków z oszacowaniem/ 1922 62
53/296/0/5.5/1718 Bauten auf der Domane Bollwitz /?Bolewice/ powiat nowotomyski 1917-1930 501
53/296/0/5.5/1719 Sprawy budowlane domeny Chocicza Mała powiat wrzesiński 1921-1932 79
53/296/0/5.5/1720 Sprawy budowlane majątku Chocicza Mała 1925-1930 53
53/296/0/5.5/1721 Sprawy budowlane domeny Chwałkowo 1919-1931 806
53/296/0/5.5/1722 Kontrakt dzierżawy domeny Chwałkowo 1922-1939 46
53/296/0/5.5/1723 Czynsz dzierżawny majątku Chwałkowo 1922-1929 115
53/296/0/5.5/1724 Sprawy poddzierżawców majętności Chwałkowo powiat średzki 1928-1931 120
53/296/0/5.5/1725 Die Einziehung der Pachtrechte von der Domaena Czermin in Kreise Pleschen 1905-1931 105
53/296/0/5.5/1726 Pachtkaution für die Domäne Czermin in Kreise Pleschen 1905-1930 41
53/296/0/5.5/1727 Sprawy dzierżawy majątku państwowego - Czermin 1922-1931 141
53/296/0/5.5/1728 Sprawy poddzierżawców domeny Czermin 1925-1930 72
53/296/0/5.5/1729 /Sprawy patronatu domeny Czermin nad kościołem w Czerminie/ 1923-1931 32
53/296/0/5.5/1730 Kaution des Domänepachter Hell in Kaisersfelde /Dąbrowa powiat mogileński/ 1904-1930 62
53/296/0/5.5/1731 Bauten auf der Domäne Kaisersfelde 1916-1931 478
53/296/0/5.5/1732 /Sprawy budowlane domeny Dąbrowa/ 1917-1931 587
53/296/0/5.5/1733 Die Caution der Domänen-Pachters Wandelf zu Kaiserhof und des Oberamten Thunig deselbest /kaucje domeny Duszniki/ 1865-1930 86
53/296/0/5.5/1734 Die Einziehung der Pachtruckstande des Domänen Pachten Thunig zu Kaisershof /czynsze dzierżawne domeny Duszniki/ 1888-1931 212
53/296/0/5.5/1735 Die Verpachtung der Domäne Kaisershof /Duszniki powiat szamotulski/ 1846-1923 445
53/296/0/5.5/1736 Sprawy dzierżawy majątku Duszniki 1919-1936 452
53/296/0/5.5/1737 Poddzierżawcy majętności Duszniki 1926-1930 89
53/296/0/5.5/1738 Rewizje majętności Duszniki 1925 21
53/296/0/5.5/1739 Sprawy budowlane domeny Dworzyszcze 1921-1930 197
53/296/0/5.5/1740 Sprawy budowlane domeny Głogowiniec powiat wągrowiecki 1915-1931 496
53/296/0/5.5/1741 Budowle na majątku państwowym Grolewo 1921-1931 137
53/296/0/5.5/1742 Sprawy budowlane majątku państwowego Jankowo-Młyn 1922-1929 344
53/296/0/5.5/1743 Sprawy dzierżawne majątku Jerka 1923-1932 222
53/296/0/5.5/1744 Czynsze dzierżawne polowanie majątku Jerka 1925-1926 36
53/296/0/5.5/1745 Sprawy poddzierżawców majątku Jerka 1927-1931 141
53/296/0/5.5/1746 Rewizje majątku państwowego Jerka 1923-1931 67
53/296/0/5.5/1747 Drzewostan majętności Jerka 1924-1930 18
53/296/0/5.5/1748 Dzierżawa majątku państwowego Józefinowo 1922-1931 233
53/296/0/5.5/1749 Poddzierżawcy majątku Józefinowo powiat obornicki 1926-1931 108
53/296/0/5.5/1750 Sprawy budowlane majątku Józefinowo 1924-1930 73
53/296/0/5.5/1751 Kontrakt dzierżawny majątku Karolin w powiecie szamotulskim 1922 32
53/296/0/5.5/1752 Sprawy budowlane majątku Kłoda 1922-1926 150
53/296/0/5.5/1753 Administracja majętności Kopanica 1924-1930 693
53/296/0/5.5/1754 Księga inwentaryzacyjna zabudowań na majątku państwowym Kopanina powiat wągrowiecki /opisy budynków/ 1931 49
53/296/0/5.5/1755 Księga inwentaryzacyjna zabudowań na majątku państwowym Kopanica powiat wągrowiecki /plany budynków/ 1931 54
53/296/0/5.5/1756 Sprawy budowlane majątku Koronowo 1922-1929 267
53/296/0/5.5/1757 Inwentarz domeny Kunowo /opis/ 1912-1913 246
53/296/0/5.5/1758 Sprawy budowlane majątku Kunowo powiat inowrocławski 1922-1930 156
53/296/0/5.5/1759 /Rysunki i kosztorysy budowlane domeny Kunowo/ XIX-XX w 186
53/296/0/5.5/1760 Vermessungsregister von der Königlichen Domäne Kunowo 1909 64
53/296/0/5.5/1761 Administracja majątku państwowego Lipiny 1921-1931 532
53/296/0/5.5/1762 Czynsz dzierżawny majątku państwowego Lipiny 1922-1930 104
53/296/0/5.5/1763 Poddzierżawcy majątku państwowego Lipiny 1926-1930 124
53/296/0/5.5/1764 Sprawy dotyczące kaucji majątku państwowego Lipiny 1926-1930 13
53/296/0/5.5/1765 Rewizje majątku państwowego Lipiny 1922-1931 66
53/296/0/5.5/1766 Bocznica kolei w Lipinach 1923-1926 65
53/296/0/5.5/1767 Drzewostan majętności Lipiny 1929-1930 11
53/296/0/5.5/1768 Kontrakt dzierżawny majątku państwowego Łęka Opatowska w powiecie kępińskim 1922-1923 31
53/296/0/5.5/1769 Rewizje domeny Łęka 1920-1925 32
53/296/0/5.5/1770 Sprawy budowlane domeny Łęka 1920-1931 216
53/296/0/5.5/1771 Miniszew, ogólne sprawy dzierżawne 1919-1931 419
53/296/0/5.5/1772 Akta dotyczące czynszu dzierżawnego majętności Miniszew 1923-1930 184
Wyświetlanie 1 do 200 z 2 475 wpisów.