Wydział II Szkół Średnich

Sygnatura
53/805/0/3
Daty skrajne
1906 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
11316
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/805/0/3/282 Preliminarz dochodów i rozchodów gimnazjów z funduszu taks administracyjnych za II półrocze roku szkolnego 1926/ 27 1926-1927 107
53/805/0/3/283 [Kursy wakacyjne nauczycieli szkół średnich- listy kandydatów] 1933-1936 55
53/805/0/3/284 Protokoły z egzaminu dojrzałości dla aspirantów oficerskich 1919-1921 199
53/805/0/3/285 Akta Komisji Egzaminacyjnej dojrzałości dla czynnych oficerów w Kuratorium OSP 1932 98
53/805/0/3/286 Protokoły egzaminu dojrzałości eksternistów Niemców 1928 96
53/805/0/3/287 Egzaminy dojrzałości dla eksternistów Niemców [Protokoły i świadectwa dojrzałości] 1930 107
53/805/0/3/288 Egzaminy dojrzałości 6-13 VI 1932 eksternistów Niemców i Sławika abiturienta gminnego świętego Jana Kantego w Poznaniu 1932 168
53/805/0/3/289 Protokoły z egzaminów dojrzałości dla eksternistów abiturientów, prywatnego gimnazjum koedukacyjnego z niemieckim językiem nauczania imienia Schillera w Poznaniu 1934-1938 188
53/805/0/3/290 Zgłoszenia do egzaminu ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego [matura eksternistów] 1937-1939 137
53/805/0/3/291 Eksterniści [protokoły ukończenia gimnazjum w roku 1938 uczniów z Małego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów z Lądu i z prywatnego gimnazjum z niemieckim językiem nauczania imienia Kanta w Lesznie] 1938 [1938] 112
53/805/0/3/292 Poddania o dopuszczenie do egzaminu zakończenia gimnazjum [eksterniści ci egzaminów nie złożyli] 1938 [1938] 80
53/805/0/3/293 Eksterniści [protokoły egzaminu ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego w 1939 przez absolwentów Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie i innych] 1939 [1939] 111
53/805/0/3/294 Różne świadectwa szkolne 1926-1935 233
53/805/0/3/295 [Szkoła Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy] 1931 73
53/805/0/3/296 Państwowe Gimnazjum humanistyczne imienia świętej Barbary w Chodzieży 1930-1931 37
53/805/0/3/297 Państwowe Gimnazjum imienia świętej Barbary w Chodzieży 1932 39
53/805/0/3/298 Państwowe Gimnazjum imienia świętej Barbary w Chodzieży 1933 104
53/805/0/3/299 Państwowe Gimnazjum imienia świętej Barbary w Chodzieży [Protokoły konferencji Rady Pedagogicznej] 1934 124
53/805/0/3/300 Państwowe Gimnazjum imienia świętej Barbary - Chodzież 1935 62
53/805/0/3/301 Miejskie Gimnazjum imienia Janka z Czarnkowa- Czarnków 1930-1931 57
Wyświetlanie 1 do 20 z 157 wpisów.