Okręg Poznański

Sygnatura
53/884/0/2
Daty skrajne
1931 - 1949
Liczba serii
1
Liczba skanów
6961
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/884/0/2/1 Organizacja Związku Powstańców Wielkopolskich. 1945-1949 77
53/884/0/2/58 Statut - regulaminy - instrukcje, wykaz akt. 1936-1939 185
53/884/0/2/59 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1936 114
53/884/0/2/60 Okólniki okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936-1938 125
53/884/0/2/61 Okólniki Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 52
53/884/0/2/62 Instrukcja biurowa Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 35
53/884/0/2/63 Instrukcja biurowa, instrukcja dla lustratora kół i regulamin dla referatu "Bratniej Pomocy" Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 28
53/884/0/2/64 I. Walny Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych 1.III.1936 r. 1936 87
53/884/0/2/65 Akta Walnego Zjazdu Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937 tom I. 1937 300
53/884/0/2/66 Walny Zjazd Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937. Tom II. 1937 247
53/884/0/2/67 Walny Zjazd Okręgu 19.II.1939. 1939 180
53/884/0/2/68 Walny Zjazd Delegatów [wnioski na zjazd, ewidencja kół, sprawozdania sekretarza, komendanta delegatury grodzkiej, bilans] 1939 82
53/884/0/2/69 Akta dotyczące Walnego Zjazdu Związku 5.III.1939. 1939 25
53/884/0/2/70 Sprawozdanie Zarządu Okręgu za czas 1938/39. 1939 21
53/884/0/2/71 Odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 492
53/884/0/2/72 Zebranie Zarządu, odprawy prezesów, zaproszenia [Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski] 1935-1937 23
53/884/0/2/73 Korespondencja, protokoły zebrań, okólniki Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 89
53/884/0/2/74 Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 152
53/884/0/2/75 Protokoły z odpraw prezesów kół lokalnych Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 109
53/884/0/2/76 Prezes Okręgu [korespondencja, protokoły, sprawozdania] Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1939 123
Wyświetlanie 1 do 20 z 70 wpisów.