Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Poznański

Sygnatura
53/887/0/13
Daty skrajne
1937 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
3334
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/887/0/13/14 Okólniki, instrukcje, sprawozdania, protokoły, zarządzenia, korespondencja "Deklaracja ideowo-polityczna obozu tworzonego przez pułkownika Adama Koca" w formie obwieszczenia 1937-1939 438
53/887/0/13/15 Okólniki, instrukcje, wytyczne, korespondencja dotycząca urządzenia Zjazdów Obywatelskich, wyborów do samorządów terytorialnych oraz Zespołu Wielkopolskiego Posłów i Senatorów Obozu Zjednoczenia Narodowego: wykazy członków 1937-1939 317
53/887/0/13/16 Oddział Spraw Ruchu Zawodowo-Gospodarczego - Okólniki centrali 1938-1939 60
53/887/0/13/17 Zarządzenia wewnętrzne, biuletyny, okólniki, komunikaty, regulaminy 1938-1939 340
53/887/0/13/18 Dziennik Ustaw Rz. P. Nr 63 z dn. 29. VIII. 1938 roku. Okólniki dotyczące wyborów samorządowych: wyniki wyborów, broszury i notatki odręczne oraz inne materiały dotyczące wyborów do samorządów terytorialnych 1938-1939 183
53/887/0/13/19 Korespondencja w sprawach personalno-organizacyjnych 1937 95
53/887/0/13/20 Korespondencja w sprawach organizacyjno-personalnych - podania, życzenia, zaproszenia na akademie, pisma w sprawie uroczystości 1938 419
53/887/0/13/21 Korespondencja w sprawach organizacyjno-personalnych - powiadomienia o zebraniach, podania w sprawie skreśleń z listy członków Obozu Zjednoczenia Narodowego, członków zarządu, pisma w sprawie wyborów, okręgi wyborcze 1938 133
53/887/0/13/22 Pisma okólne, instrukcje oraz korespondencja dotycząca organizacji i zadań zespołów nauczycielskich Obozu Zjednoczenia Narodowego. Listy obecnych na odprawach delegatów w/w sprawie 1939 46
53/887/0/13/23 Korespondencja w sprawach organizacyjno-personalnych Obozu Zjednoczenia Narodowego - podanie w sprawie poparcia, opinii, zaproszenia i powiadomienia o zebraniach, deklaracje 1939 230
53/887/0/13/24 Sprawy budżetowo-finansowe, rachunki, zestawienia składek, dowody kasowe. Dziennik kasowy obwodu w Środzie za okres XII. 1938 - VIII. 1939 rok 1937-1939 344
53/887/0/13/25 Listy członków Okręgu Poznańskiego 1938-1939 256
53/887/0/13/26 Karty ewidencyjne 1937-1939 105
53/887/0/13/27 Programy kursów zawodowych Służby Młodych Obozu Zjednoczenia Narodowego 1939 117
53/887/0/13/28 Materiały programowe Obozu Zjednoczenia Narodowego - odezwy, korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych 1938 131
53/887/0/13/29 Biuletyny Zachodniej Agencji Prasowej i Prasowej Agencji Młodych Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-1939 120