Stronnictwo Narodowe - Zarząd Okręgowy w Poznaniu

Sygnatura
53/887/0/18
Daty skrajne
1928 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
2975
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/887/0/18/33 Statut, instrukcje, regulaminy Stronnictwa Narodowego, okólniki i regulaminy Zarządu Grodzkiego oraz protokoły z zebrań kół - Zarys organizacji kierownictwa Koła Stronnictwa Narodowego sprawozdania z działalności 1928-1939 165
53/887/0/18/34 Okólniki, zarządzenia, korespondencja dotycząca wyborów do Rady Miejskiej i wyborów kandydatów na radnych. Sprawy organizacyjne: wykazy personalne. Materiały dotyczące strajku akademickiego na wyższych uczelniach w Poznaniu 1929-1935 306
53/887/0/18/35 Sprawy personalne i organizacyjne. Sprawozdania i fragmenty sprawozdań sytuacyjnych, informacje o odbytych zebraniach kół. 1932-1939 178
53/887/0/18/36 Zarządzenia, okólniki, instrukcje, regulaminy, korespondencja Wydziału Młodych 1934-1935 107
53/887/0/18/37 Zarządzenia i okólniki Zarządu Głównego, Okręgowego i Powiatowego w Poznaniu 1936 82
53/887/0/18/38 Zarządzenia, komunikaty, referaty, przemówienia, odezwy, ulotki, korespondencja dotycząca między innymi Żydów i Śląska Zaolziańskiego 1936-1939 138
53/887/0/18/39 Zarządzenia i okólniki. Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych i personalnych członków Stronnictwa - powiadomienia o odprawach, zebraniach, zmiany osobowe itp.. 1937 519
53/887/0/18/40 Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych i personalnych 1936-1937 157
53/887/0/18/41 Protokoł zebrania - koło Rozstrzębowo 1936 7
53/887/0/18/42 Wybory do Rady Miejskiej: Regulamin wyborczy do rad miejskich, listy z podpisami osób popierających, odezwy przedwyborcze Stronnictwa Narodowego: oświadczenia i kwestionariusze personalne kandydatów na radnych, spisy radnych w funkcyjnych Obwodach, spisy ulic 1936 323
53/887/0/18/43 Dziennik Ustaw Rz. P. Nr 63 z 29. VIII. 1938 roku. Materiały dotyczące wyborów do Rady Miejskiej w 1938 roku - oświadczenia, wykazy personalne, instrukcje, korespondencja 1936-1939 188
53/887/0/18/44 Oświadczenia i kwestionariusze osobowe kandydatów na radnych do Rady Miejskiej miasta Poznania z ramienia Stronnictwa Narodowego 1938 165
53/887/0/18/45 Kwestionariusze i oświadczenia kandydatów na radnych z ramienia Stronnictwa Narodowego w wyborach samorządowych miasta Poznania 1938 155
53/887/0/18/46 Ulotki Stronnictwa Narodowego- przed wyborami samorządowymi miasta Poznania 1938 51
53/887/0/18/47 Ulotki Stronnictwa Narodowego- przed wyborami do rad miejskich Rogoźna i Stęszewa 1938 8
53/887/0/18/48 Materiały propagandowe "PPS wrogiem ludu pracującego i sługą żydowskiego kapitału" 1938 38
53/887/0/18/49 "Kurier Poznański" z dnia 3 listopada 1938 roku z listą kandydatów Stronnictwa do wyborów samorządowych. Kartki wyborcze Stronnictwa Narodowego 1938 26
53/887/0/18/50 Zarządzenia wyborcze Stronnictwa Narodowego i korespondencja 1938-1939 48
53/887/0/18/51 Rejestr nadchodzących i wysyłanych pism przez Stronnictwo Narodowe i Obóz Wszechpolski 1938-1939 198
53/887/0/18/52 Referat poświęcony uroczystościom 3- Majowym, Referaty: "Zachłanność niemiecka a polityka zagraniczna Polski", "Polska a Niemcy na tle wieków"- odpis 1939 19
Wyświetlanie 1 do 20 z 21 wpisów.