Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu

Sygnatura
53/887/0/112
Daty skrajne
1928 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
850
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/887/0/112/260 Statut Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 1928 21
53/887/0/112/261 Rozkazy, okólniki, komunikaty Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Zarządu Grodzkiego oraz sprawozdanie z działalności gospody i świetlic-ewidencja kół kombatanckich należących do Federacji Zarządu Grodzkiego 1932-1939 146
53/887/0/112/262 Sprawy organizacyjno-personalne: przyjęcia do pracy, sprawozdania z działalności , składy zarządów, członkowie, delegaci na zjazdy i zebrania 1934-1937 143
53/887/0/112/263 Sprawy budżetowo-finansowe - zestawienia budżetowe, rachunki, blok kasowy, korespondencja 1934-1939 27
53/887/0/112/264 Korespondencja, statut 1935-1939 49
53/887/0/112/265 Protokolarz Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Zarządu Grodzkiego w Poznaniu 1936-1938 65
53/887/0/112/266 Korespondencja federacji w sprawach personalno-organizacyjnych- zaświadczenia, powiadomienia o zebraniach i inne 1938 234
53/887/0/112/267 Okólniki i komunikaty Zarządu Głównego w Warszawie 1938-1939 27
53/887/0/112/268 Korespondencja federacji w sprawach personalno-organizacyjnych dotycząca zgłoszeń na kurs, rozliczenia z imprez, programów odpraw, regulaminów komisji finansowo-gospodarczej, spisy zaproszeń kombatantów na imprezy 1939-1940 126
53/887/0/112/269 Korespondencja z Zarządem Koła Związku Powiatów powiatu poznańskiego: skład zarządu, korespondencja w sprawie wydania bonów obiadowych dla bezrobotnych członków związku - sprawy finansowe 1939 12