Cech bednarzy

Sygnatura
53/1336/0/1
Daty skrajne
1673 - 1899
Liczba serii
1
Liczba skanów
255
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 24 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1336/0/1/1 Jan, kanclerz i starosta generalny Wielkopolski..., Bogusław kanclerz królowej i proboszcz katedralny w Płocku..., Rafał starosta wschowski..., hrabiowie na Lesznie 1673 8
53/1336/0/1/2 Aleksander Josef z Sułkowa Sułkowski, hrabia na Lesznie... potwierdza cechowi bednarskiemu w Lesznie przywilej statutowy 1741.05.13 10
53/1336/0/1/3 [Starsi cechu bednarskiego w Lesznie potwierdzają ogólnie treść statutu cechowego] 1767 3
53/1336/0/1/4 Revidierte Statuten der Böttger-Innung in der Stadt Lissa der Provinz Posen 1846 8
53/1336/0/1/5 Innungs-Statut der Böttcher - Stell - und Rademacher zu Lissa im Grossherzogthum Posen 1853 29
53/1336/0/1/6 Des hochgebornen Grafen und Herrn ... Aleksander Joseph ... von Sułkow Sułkowski... Stadt Ordnung 1738 21
53/1336/0/1/7 Meister - Register darinnen verzeichnet die Meister, wie sie nach einander sind Meister worden und was ein jeder erlegt und gegeben hat. 1711-1830 26
53/1336/0/1/8 Meister - Buch 1834-1899 21
53/1336/0/1/9 Gesellen - Buch 1843-1896, 1899 71
53/1336/0/1/10 [Zarządzenie władz zwierzchnich w Lesznie regulujące sprawę sprzedaży naczyń drewnianych wyrabianych przez miejscowych jak i obcych bednarzy] 1769-07-04 4
53/1336/0/1/11 [Cech bednarzy w Rawiczu poświadcza wyłączne wykonywanie naczyń drewnianych przez mistrzów tamtejszych] 1821-02-11 3
53/1336/0/1/12 [Cech bednarzy w Poznaniu zapewnia o wyłącznym wykonywaniu naczyń drewnianych przez mistrzów cechowych i o przestrzeganiu interesów cechu] 1821 4
53/1336/0/1/13 [Cech bednarzy we Wschowie zawiadamia o wykonywaniu kadzi do piwa itp. naczyń drewnianych przez cieśli] 1821 2
53/1336/0/1/14 [Wyrok władz miejskich Leszna w sporze między synem - bednarzem a matką] 1678 7
53/1336/0/1/15 Sąd wójtowski w Lesznie uniewinnia z wszelkich zarzutów kradzieży Samuela Dawida Zugchowa, syna Marcina bednarza leszczyńskiego 1768.12.15 4
53/1336/0/1/16 [Starsi cechu bednarzy we Wschowie rozstrzygają spór czeladnika z mistrzem] 1814 2
53/1336/0/1/17 [Mandat karny opłacenia 20 zł. kary za wykonywanie prac bednarskich przez cieślę Stein`a] 1821-03-05 3
53/1336/0/1/18 [Przepisy władz pruskich dotyczące stemplowania wyroków bednarskich, przesłane bednarzom w Lesznie przez cech bednarski we Wschowie] 1833-12-27 5
53/1336/0/1/19 Władze cechu bednarzy w Niemczu zwracają się do cechu bednarzy w Lesznie z prośbą o udzielenie zapomogi bednarzowi Karolowi Hilscherowi zrujnowanemu klęską pożaru 1854-01-07 4
53/1336/0/1/20 [Przysięga rzemieślnicza] 1767-02-12 5
Wyświetlanie 1 do 20 z 24 wpisów.