Cech krawców

Sygnatura
53/1336/0/8
Daty skrajne
1683 - 1926
Liczba serii
1
Liczba skanów
1148
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1336/0/8/50 [Fragment odpisu przywileju statutowego krawców w Lesznie] 1636.12.28] XVIII w. 9
53/1336/0/8/51 Aleksander Józef z Sułkowa Sułkowski, dziedzic Leszna (Lissa) potwierdza na prośbę przedstawicieli cechu krawieckiego w Lesznie przywilej statutowy zatwierdzony im 1741.05.13 7
53/1336/0/8/52 Handwerks - Protocoll des löbl. Gewerks der Schneider... 1683-1853 99
53/1336/0/8/53 [Protokolarz cechu krawców w Lesznie] 1712-1852 92
53/1336/0/8/54 [Protokolarz wpisu czeladników do cechu] 1766-1835, 1862 88
53/1336/0/8/55 Die Rolle von einer loeblichen Zunft der Schneider in Lissa... 1684-1788 15
53/1336/0/8/56 Die Rolle von einer loeblichen Zunft der Schneider in Lissa 1824-1841 13
53/1336/0/8/57 Einnahme und Ausgabe - Buch für Schneider - Innung in Lissa 1747-1893 234
53/1336/0/8/58 [Księga płaconych kar, nakładanych przez mistrzów na czeladników] 1750-1819, 1824, 1826, 1838-1868 135
53/1336/0/8/59 [Księga opłat uiszczanych w cechu przez czeladników] 1775-1868 93
53/1336/0/8/60 Władze cechu gwoździarzy w Lesznie oznajmiają, że przyjmują w charakterze mistrza cechowego Samuela Adama, posiadającego także kwalifikacje mistrza krawieckiego. O 1778.11.08 4
53/1336/0/8/61 [Sprawy dotyczące opłaty za leczenie chorego czeladnika] 1824-1825 26
53/1336/0/8/62 [Ugody o naukę rzemiosła krawiectwa damskiego w Lesznie] 1925-1926 41
53/1336/0/8/63 Władze miejskie w Rydzynie stwierdzają prawe pochodzenia Melchiora Sebastiana Exnera 1740.06.09 4
53/1336/0/8/217 Lehrlingsrolle für die Schneiderinnung in Lissa. [Rejestr uczniów - data wstąpienia w naukę i rok wyzwolenia] 1899-1916 22
53/1336/0/8/218 [Protokolarz komisji egzaminacyjnej cechu krawców w Lesznie] 1852-1893 112
53/1336/0/8/219 [Protokolarz cechu krawców w Lesznie]. Wpisy uczniów, wyzwolin, rejestry dochodów i rozchodów 1843-1854 69
53/1336/0/8/220 Protokollbuch für die Schneider Innung in Lissa. [Księga wyzwolin uczniów] 1893-1903 46
53/1336/0/8/221 Protokollbuch für die Schneiderinnung zu Lissa 1902-1914 39