Cech murarzy i cieśli

Sygnatura
53/1336/0/12
Daty skrajne
1692 - 1895
Liczba serii
1
Liczba skanów
334
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1336/0/12/86 Władze miejskie Leszna potwierdzają statut czeladnikom murarskim w Lesznie 1692.02.16 15
53/1336/0/12/87 Namen-Liste der ...ren Bruderschaft Maurergewerks 1840-1895 132
53/1336/0/12/88 [Przedstawiciele cechu murarzy i cieśli w Lesznie wraz z zebraną czeladzią murarsko - ciesielską ustalają postanowienia statutowe kasy pośmiertnej czeladników wyżej wspomnianych rzemiosł] 1841-10-20 6
53/1336/0/12/89 [Protokół posiedzenia wyborczego stowarzyszenia czeladników murarsko - ciesielskich w Lesznie i zatwierdzenie postanowień tegoż zebrania przez władze cechu murarzy i cieśli w Lesznie] 1859-08-23 4
53/1336/0/12/90 [Władze cechu murarzy i cieśli w Lesznie czynią własne uwagi i przypominają przepisy dotyczące wyborów władz stowarzyszenia czeladników murarskich i ciesielskich w Lesznie] 1860-03-02 5
53/1336/0/12/91 Kranken - Buch 1842-1870 138
53/1336/0/12/92 Władze cechu murarzy i cieśli w Lesznie oznajmiają stowarzyszeniu czeladników murarzy i cieśli w Lesznie wyniki kontroli kasy czeladniczej 1869-11-16 4
53/1336/0/12/93 [Kontrakt zawarty między Hermanem Gaumerem jako właścicielem oberży i władzami stowarzyszenia czeladników murarsko-ciesielskich w Lesznie o wydzierżawienie oberży dla czeladzi tychże rzemiosł] 1865-02-15 4
53/1336/0/12/94 [Kontrakt zawarty między Janem Koniecznym jako właścicielem oberży i władzami stowarzyszenia czeladników murarskich i ciesielskich w Lesznie o wydzierżawienie pomieszczeń oberży] 1879-02-11 4
53/1336/0/12/95 [Zaświadczenia, okólniki i różne inne pisma] 1863-1867 22