Cech piekarzy

Sygnatura
53/1336/0/14
Daty skrajne
1642 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
1414
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1336/0/14/105 Książę Aleksander Sułkowski z Leszna zatwierdza statut piekarzy leszczyńskich z r. 1637 1741.03.26 11
53/1336/0/14/106 Statut der Bäcker - Konditor - und Pfefferküchlerinnung zu Lissa 1899-01-18 15
53/1336/0/14/107 Statut der Bäcker - Konditor - und Pfefferküchlerinnung zu Lissa 1899-01-18 19
53/1336/0/14/108 Statut cechu piekarskiego w Lesznie [obejmujący miasto Leszno i powiat] [po 7.06.1927] 17
53/1336/0/14/109 Statut cechu piekarskiego - cukierniczego w Lesznie 1937-06-19 37
53/1336/0/14/110 [Deklaracja zwierzchniej władzy w Lesznie w sprawie tymczasowych zarządzeń dotyczących udziału cechu w ławie radnych] 1725-01-18 4
53/1336/0/14/111 [Odpis zarządzenia regulującego udział władz miejskich w zebraniach cechu i interwencję w sprawach cechowych] 1767-07-20 6
53/1336/0/14/112 [Zarządzenie władzy zwierzchniej w Lesznie określające udział cechu piekarzy w ławie] 1792.08.23 6
53/1336/0/14/113 [Wyrok w sprawie urzędu kasy dworskiej w Lesznie przeciwko dwóm starszym cechu piekarskiego w Lesznie o zaległe opłaty] 1797 4
53/1336/0/14/114 [Zawiadomienie władzy zwierzchniej w Lesznie o stanowisku Żydów - piekarzy względem cechu piekarskiego] 1743-12-18 4
53/1336/0/14/115 Protokollbuch der Bäckerinnung zu Lissa 1885-1912 96
53/1336/0/14/116 Książka sprawozdań cechu piekarskiego w Lesznie. [Protokolarz posiedzeń kwartalnych cechu] 1912-1932 93
53/1336/0/14/117 Meisterwerdenbuch 1824-1936 134
53/1336/0/14/118 [Księga rejestracji czeladników zatrudnionych u mistrzów piekarskich w Lesznie] 1857-1878 164
53/1336/0/14/119 [Księga rejestracji czeladników zatrudnionych u mistrzów piekarskich w Lesznie] 1884-1893, 1895-1903 35
53/1336/0/14/120 Aufnahme - und Freisprechebuch des löblichen Bäckergewerks zu Lissa 1824-1892 191
53/1336/0/14/121 Einschreibebuch für Bäcker - Konditor und Pfefferküchler - Gehilfe und Lehrlinge 1877, 1893-1928, 1945-1949 137
53/1336/0/14/122 [Materiały 300-letniej rocznicy istnienia cechu piekarzy w Lesznie] 1931-1932 42
53/1336/0/14/123 Spis członków cechu piekarskiego i cukierniczego w Lesznie 1938-01-20 4
53/1336/0/14/124 [Korespondencja różnej treści w sprawach cechu piekarskiego w Lesznie] 1849-1914, 1921, 1930-1936 48
Wyświetlanie 1 do 20 z 32 wpisów.