Cech łączny

Sygnatura
53/1336/0/24
Daty skrajne
1603 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
1156
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1336/0/24/155 Bogusław Leszczyński, hrabia na Lesznie, wicekanclerz koronny, starosta generalny Wielkopolski, wzorując się na przywileju statutowym kowali, kołodziejów i stelmachów we 1642-1650 4
53/1336/0/24/156 Antoni książę z Sułkowa Sułkowski, hrabia na Lesznie... potwierdza przedstawione mu punkty przywileju kowali, kołodziejów, stelmachów i nożników 1762.09.04 6
53/1336/0/24/157 [Świadectwa prawego urodzenia] 1729, 1741 7
53/1336/0/24/158 Privilegium der Maler, Gold - und Silberarbeiter - Innung zu Lissa 1886 15
53/1336/0/24/159 Statut der Maler, Bildhauer, Gold - und Silber - Arbeiter - Innung 1850, 1853 24
53/1336/0/24/160 Allgemeine Gewerbe - Ordnung nebst dem Entschädigungsgesetz 1845 34
53/1336/0/24/161 Der Handwerker - Schriftführer bei Aufnahme der Lehrlinge und Meister und bei Meister und Gesellen - Prüfungen etc. 1849 50
53/1336/0/24/162 Incorporations - und Inscriptions - Buch der Meister und Übersicht der Einnahme und Ausgabe. Übergetragen aus dem alten Haupt - Buch No.1 1800-1868 47
53/1336/0/24/163 Incorporations - und Inscriptions - Buch No.III der Meister und Gesellen 1800-1858 8
53/1336/0/24/164 No.1 Journal über die Annahme und Freisprechung der Lehrlinge betreffend 1847-1858 6
53/1336/0/24/165 Circular und Fremden - Gesellen - Buch 1847-1879 32
53/1336/0/24/166 Rechnungsbeläge vom Jahre 1846 bis zum Jahre 1854 getragen im Hauptbuche No.1 und ist in demselben von der Seite No.100 an einzuschen 1846-1854 56
53/1336/0/24/167 Neues Rechnungs - Buch No.1 1856-1868 9
53/1336/0/24/168 [Sprawy uczniów i korespondencja w sprawach zawodowych] 1802-1868 57
53/1336/0/24/169 Inliegend - Lehr-Tauf - und Konfirmations, Schulzeugnissen auch inliegend ins Paar Bitgesuche nebst Schuldscheine über erhaltenen Vorschuss aus der Innungskasse 1783-1858 60
53/1336/0/24/170 Starsi cechu ślusarzy, puszkarzy, ostrogarzy i zegarmistrzów królewskiego miasta Wschowy przekazują statuty cechowe miasta Leszna, które dziedzic miasta Rafał Leszczyński 1603.03.10 7
53/1336/0/24/171 Bogusław Leszczyński, wojewodzic bełzki na prośbę starszych cechu puszkarzy, zegarmistrzów, ślusarzy i ostrogarzy zatwierdza artykuły tych rzemiosł w Lesznie w 1637.01.24 8
53/1336/0/24/172 [Odpis statutu czeladników - metalowców we Wschowie sporządzony przez władze miejskie Wschowy na żądanie metalowców w Lesznie] 1670 11
53/1336/0/24/173 Aleksander Józef Sułkowski, generał piechoty, wielki łowczy litewski, starosta odolanowski zatwierdza statuty cechu ślusarzy nadane w 1637 r. i przyłącza 1741.05.13 7
53/1336/0/24/174 Revidirte Statuten der Kupferschmiede-Innung in der Stadt Lissa (Provinz Posen) 1846 7
Wyświetlanie 1 do 20 z 52 wpisów.