Organizacja i zarządzanie

Sygnatura
53/1415/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
2356
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.1/3 Drugi Ogólnokrajowy Kongres delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. /Udział Okręgu Poznańskiego w Kongresie/ 1 - 3 września 1959 roku 1959 0
53/1415/0/1.1/4 Wykazy delegatów Okręgu Poznańskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na lll Krajowy Kongres, organizacja Kongresu, korespondencja dotycząca Kongresu w dniach 24 - 26 września 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/1.1/5 Krajowy Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z działalności w latach 1960 - 1964. 1964 0
53/1415/0/1.1/6 lll Krajowy Kongres Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Warszawa 24 - 26 września 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/1.1/7 Uchwala lll Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 24 - 26 września 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/1.1/8 Zadania i kierunki pracy poznańskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację po lll Kongresie. 1964 0
53/1415/0/1.1/9 O zadaniach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie poprzedzającym lV Krajowy Kongres Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1968 0
53/1415/0/1.1/10 Wykaz delegatów na lV Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego. 1969 0
53/1415/0/1.1/11 Informator dla uczestników lV Krajowego Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1969 0
53/1415/0/1.1/12 Przemówienie przewodniczącego poznańskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na lV Kongresie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Warszawie. 1969 0
53/1415/0/1.1/13 Uchwala lV Krajowego Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1969 0
53/1415/0/1.1/14 Informacja sprawozdawcza Zarządu Głównego w Warszawie o działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację po lV Krajowym Kongresie. 1971 0
53/1415/0/1.1/15 Załączniki do sprawozdania z działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację po lV Krajowym Kongresie Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1971 0
53/1415/0/1.1/16 Biuletyn 1 /10/ z okazji lV Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Głównej Komisji Współpracy z Młodzieżą. 1969 0
53/1415/0/1.1/17 Organizacja i Delegaci na V Krajowy Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego /uchwała V Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację/. 1974 0
53/1415/0/1.2/18 Protokół z Wojewódzkiego Zjazdu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego, odbytego w dniu 22 kwietnia 1956 roku. 1956 0
53/1415/0/1.2/19 Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - wyborczy - drugi. /Powitanie zebranych, referat sprawozdawczo - wyborczy Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za okres od listopada 1955 - 22.lV.1956 roku. 1956 0
53/1415/0/1.2/20 Trzeci Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - 23 i 24.V.1959 roku /Protokół Zjazdu, sprawozdanie z działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację województwa poznańskiego w okresie od 22 kwietnia 1956 do 22 maja 1959, Uchwała Zjazdu/. 1959 0
53/1415/0/1.2/21 Przygotowanie i organizacja Okręgowego Zjazdu Wyborczego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w dniu 8.X.1961 roku. 1961 0
53/1415/0/1.2/22 Materiały sprawozdawcze na okręgowy zjazd delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1961 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 213 wpisów.