Oddziały powiatowe i dzielnicowe Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu

Sygnatura
53/1415/0/3
Daty skrajne
1975 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3/1432 [Sprawozdania statystyczne oddziałów powiatowych oraz dzielnicowych miasta Poznania za rok 1974] 1975 0
53/1415/0/3.1/624 Akcja sprawozdawczo - wyborcza w Kołach Terenowych, Oddziałach i Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1962-1964 0
53/1415/0/3.1/625 Informacja dotycząca przebiegu kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Oddziałach Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1966 0
53/1415/0/3.1/626 Zbiorcze sprawozdanie statystyczne z przeprowadzonej akcji sprawozdawczo - wyborczej w Oddziałach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w 1965/66 roku. 1966 0
53/1415/0/3.1/627 Zbiorcze sprawozdanie statystyczne przeprowadzonych sprawozdawczo - wyborczych Walnych Zebrań w Kołach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1967-1968 0
53/1415/0/3.1/628 Terminarz zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Kołach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, informacje z odbytych zebrań. 1970-1975 0
53/1415/0/3.1/629 Zbiorcze sprawozdanie statystyczne przeprowadzonych sprawozdawczo - wyborczych Walnych Zebrań w Kołach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1970-1971 0
53/1415/0/3.1/630 Ocena sprawozdawczo - wyborczych zebrań Kół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbytych w okresie od października 1970 roku do kwietnia 1971 roku na terenie województwa poznańskiego. 1971 0
53/1415/0/3.1/631 Organizacja Zjazdów Delegatów Oddziałów w okresie maj 1971 - marzec 1972 roku. 1971 0
53/1415/0/3.1/632 Zestawienia statystyczne dotyczące Zjazdów Delegatów Oddziałów Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1971 0
53/1415/0/3.1/633 Sprawozdanie ze Zjazdów Delegatów Oddziałów Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbywanych na terenie województwa poznańskiego w okresie czerwiec - grudzień 1971 rok. 1971 0
53/1415/0/3.1/634 Zbiorcze sprawozdanie statystyczne przeprowadzonych sprawozdawczo - wyborczych Zjazdów Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1972 0
53/1415/0/3.1/635 Terminarz zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Kołach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1972-1973 0
53/1415/0/3.1/636 Informacje statystyczne dotyczące zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Kołach. 1972-1973 0
53/1415/0/3.1/637 Ocena kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Kołach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dokonana przez Prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1973 0
53/1415/0/3.1/638 Organizacja Zjazdów Delegatów Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1973 0
53/1415/0/3.1/639 Informacja o przebiegu Zjazdów Delegatów w Oddziałach Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego. 1973 0
53/1415/0/3.1/640 Ewidencja statystyczna z przeprowadzonych Zjazdów Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w 1973 roku. 1973 0
53/1415/0/3.1/641 Informacje statystyczne dotyczące organizacji zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Kołach. 1974-1975 0
53/1415/0/3.1/642 Zbiorcze sprawozdanie statystyczne przeprowadzonych sprawozdawczo - wyborczych Zjazdów Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, postulaty i wnioski zjazdów. 1974 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 352 wpisów.