Referat Ogólno-Organizacyjny

Sygnatura
6/11/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/1.1/1 [Starosta Powiatowy w Chojnicach - akta podręczne] 1921-1923 0
6/11/0/1.1/2 Sprawy organizacyjne [okólniki] 1922-1932 0
6/11/0/1.1/3 [Zarządzenia, okólniki, wytyczne władz zwierzchnich] 1924-1936 0
6/11/0/1.1/4 Zarządzenia i przepisy ogólne 1935-1936 0
6/11/0/1.1/5 Sprawy reprezentacyjne [komunikaty o powstaniu Banku Urzędniczego, zjazd starostw, obchody święta 1 Maja, obchód 10-lecia III powstania śląskiego] 1931 0
6/11/0/1.1/6 Bieg czynności i organizacja starostwa 1920-1928 0
6/11/0/1.1/7 Instrukcja kancelaryjna 1928 0
6/11/0/1.1/8 Spis aktów [plan akt]. Spis akt powiatowego Urzędu Budownictwa Naziemnego 1929-1930 0
6/11/0/1.1/9 [Przechowywanie akt referatu rolnego i reform rolnych w starostwach]. Korespondencja 1937 0
6/11/0/1.1/10 Pomoc lekarska dla urzędników 1939 0
6/11/0/1.1/11 Nadzór ogólny nad urzędowaniem podległych urzędów i organów państwowych i samorządowych w zakresie poruczonym 1931 0
6/11/0/1.1/12 Sprawy osobowe wójtów i kandydatów na wójtów 1931 0
6/11/0/1.1/13 Wykaz akt dla urzędów wójtowskich na terenie powiatu chojnickiego 1920-1939 0
6/11/0/1.1/14 Zmiany nazw miejscowości 1921-1926 0
6/11/0/1.1/15 Spis ludności gmin i obszarów dworskich 1921 0
6/11/0/1.2/16 [Wykaz gmin wiejskich w pow. chojnickim oraz obszarów dworskich] 1920-1939 0
6/11/0/1.2/17 Drugi powszechny spis ludności, mieszkań i budynków z dnia 9 grudnia 1931, arkusz dla miejscowości [osiedli] pow. chojnickiego 1931 0
6/11/0/1.2/18 [Zmiana granic miast niewydzielonych] 1934 0
6/11/0/1.2/19 Wykaz urzędów stanu cywilnego całkowicie lub częściowo położonych na terenie pow. chojnickiego 1939 0
6/11/0/1.2/20 Udzielanie władzom państwowym instytucjom i osobom prywatnym w ramach obowiązujących przepisów wyjaśnień na pytania i skargi 1937 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 115 wpisów.