Referat Administracyjno-Gospodarczy

Sygnatura
6/11/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/3.1/330 Przepisy i zarządzenia ogólne [kontrola nad wyrobem i oznaczeniem materiałów pirotechnicznych, zwalczanie nielegalnego prowadzenia rzemiosła, zatwierdzenie projektów urządzenia targowisk i ich zmian, w sprawie cen chleba, mięsa i jego przetworów, ustawy o opłatach stemplowych] 1936-1938 0
6/11/0/3.1/331 [Spis przedsiębiorstw i koncesji obywateli niemieckich podlegających pod artykuł 260 wersalskiego traktatu pokojowego] 1921 0
6/11/0/3.1/332 Sprawy dotyczące przemysłu i rzemiosła [okólnik w przedmiocie spolszczania handlu hurtowego na Pomorzu i tworzenia nowych placówek handlowych, w sprawie podatku przemysłowego, spis lokali sprzedających napoje alkoholowe, statystyka stanu zatrudnienia w przemyśle, wykaz tartaków i mechanicznych stolarni] 1922-1927 0
6/11/0/3.1/333 Dane statystyczne o przemyśle 1924 0
6/11/0/3.1/334 Wykaz cegielni 1924 0
6/11/0/3.1/335 Dane statystyczne o działalności władz przemysłu oraz o stanie przemysłu 1932-1933 0
6/11/0/3.1/336 Sprawozdania o działalności referatu [statystyka: cegielni, nowo powstałych i nieczynnych zakładów, stanu zatrudnienia] 1931-1932 0
6/11/0/3.1/337 Sprawozdania o działalności referatu [sprawozdania o zakładach przemysłowych, sprawozdania o zakładach przemysłowych zlikwidowanych, sprawozdania roczne o stanie przemysłu, inne informacje dotyczące przemysłu] 1931-1934 0
6/11/0/3.1/338 Ewidencja zakładów przemysłowych w powiecie chojnickim - specjalia 1922-1924 0
6/11/0/3.1/339 [Potwierdzenie zgłoszeń przemysłu] 1927-1934 0
6/11/0/3.1/340 Zgłoszenie przemysłu 1934-1936 0
6/11/0/3.1/341 Zgłoszenia o rozpoczęciu względnie zaniechaniu prowadzenia przemysłu 1935-1936 0
6/11/0/3.1/342 Zakłady przemysłowe [rejestracja piekarni i młynów, wykaz piekarni, pismo okólne w sprawie wykazu restauracji, barów, kawiarni, cukierni, hoteli i pensjonatów na Pomorzu] 1932-1934 0
6/11/0/3.1/343 Popieranie rozwoju przemysłu 1931 0
6/11/0/3.1/344 Popieranie rozwoju przemysłu [opinie w sprawach kredytów, względnie podatkowych, celnych, itd.] 1932-1933 0
6/11/0/3.1/345 Popieranie rozwoju przemysłu, opinie w sprawie kredytów [pisma okólne w sprawie kandydatów do odznaczeń za wybitne zasługi w pracy, pisma okólne o popieranie akcji propagandowej Związku Obrony Przemysłu polskiego, w sprawie skonfiskowania majątków, wykaz dłużników rentowych] 1932-1934 0
6/11/0/3.1/346 Protokoły rewizji zakładów przemysłowych 1931-1933 0
6/11/0/3.1/348 Hermann Schütt. Towarzystwo akcyjne Czersk 1921-1923 0
6/11/0/3.1/349 Zatwierdzenie projektu rozbudowy zakładu przemysłowego - [tartak firmy Reinhold Braumbach w Gutowcu] 1933-1934 0
6/11/0/3.1/350 Protokoły z zebrań korporacji przemysłowych 1933-1934 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 129 wpisów.