Referat Administracyjno-Gospodarczy

Sygnatura
6/11/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/3.1/330 Przepisy i zarządzenia ogólne [kontrola nad wyrobem i oznaczeniem materiałów pirotechnicznych, zwalczanie nielegalnego prowadzenia rzemiosła, zatwierdzenie projektów urządzenia targowisk i ich zmian, w sprawie cen chleba, mięsa i jego przetworów, ustawy o opłatach stemplowych] 1936-1938 0
6/11/0/3.1/331 [Spis przedsiębiorstw i koncesji obywateli niemieckich podlegających pod artykuł 260 wersalskiego traktatu pokojowego] 1921 0
6/11/0/3.1/332 Sprawy dotyczące przemysłu i rzemiosła [okólnik w przedmiocie spolszczania handlu hurtowego na Pomorzu i tworzenia nowych placówek handlowych, w sprawie podatku przemysłowego, spis lokali sprzedających napoje alkoholowe, statystyka stanu zatrudnienia w przemyśle, wykaz tartaków i mechanicznych stolarni] 1922-1927 0
6/11/0/3.1/333 Dane statystyczne o przemyśle 1924 0
6/11/0/3.1/334 Wykaz cegielni 1924 0
6/11/0/3.1/335 Dane statystyczne o działalności władz przemysłu oraz o stanie przemysłu 1932-1933 0
6/11/0/3.1/336 Sprawozdania o działalności referatu [statystyka: cegielni, nowo powstałych i nieczynnych zakładów, stanu zatrudnienia] 1931-1932 0
6/11/0/3.1/337 Sprawozdania o działalności referatu [sprawozdania o zakładach przemysłowych, sprawozdania o zakładach przemysłowych zlikwidowanych, sprawozdania roczne o stanie przemysłu, inne informacje dotyczące przemysłu] 1931-1934 0
6/11/0/3.1/338 Ewidencja zakładów przemysłowych w powiecie chojnickim - specjalia 1922-1924 0
6/11/0/3.1/339 [Potwierdzenie zgłoszeń przemysłu] 1927-1934 0
6/11/0/3.1/340 Zgłoszenie przemysłu 1934-1936 0
6/11/0/3.1/341 Zgłoszenia o rozpoczęciu względnie zaniechaniu prowadzenia przemysłu 1935-1936 0
6/11/0/3.1/342 Zakłady przemysłowe [rejestracja piekarni i młynów, wykaz piekarni, pismo okólne w sprawie wykazu restauracji, barów, kawiarni, cukierni, hoteli i pensjonatów na Pomorzu] 1932-1934 0
6/11/0/3.1/343 Popieranie rozwoju przemysłu 1931 0
6/11/0/3.1/344 Popieranie rozwoju przemysłu [opinie w sprawach kredytów, względnie podatkowych, celnych, itd.] 1932-1933 0
6/11/0/3.1/345 Popieranie rozwoju przemysłu, opinie w sprawie kredytów [pisma okólne w sprawie kandydatów do odznaczeń za wybitne zasługi w pracy, pisma okólne o popieranie akcji propagandowej Związku Obrony Przemysłu polskiego, w sprawie skonfiskowania majątków, wykaz dłużników rentowych] 1932-1934 0
6/11/0/3.1/346 Protokoły rewizji zakładów przemysłowych 1931-1933 0
6/11/0/3.1/348 Hermann Schütt. Towarzystwo akcyjne Czersk 1921-1923 0
6/11/0/3.1/349 Zatwierdzenie projektu rozbudowy zakładu przemysłowego - [tartak firmy Reinhold Braumbach w Gutowcu] 1933-1934 0
6/11/0/3.1/350 Protokoły z zebrań korporacji przemysłowych 1933-1934 0
6/11/0/3.1/351 Sprawozdania o stanie zatrudnienia w przemyśle 1922-1925 0
6/11/0/3.2/352 Rejestr licencji na przemysł okrężny [wykaz osób w mieście - powiecie, które wniosły o patent na uprawnienie handlu domokrążnego] 1931-1932 0
6/11/0/3.2/353 Handel domokrążny 1922-1929 0
6/11/0/3.2/354 Wystawienie licencji na przemysł okrężny [wykazy osób ubiegających się o udzielenia patentu na handel domokrążny] 1928 0
6/11/0/3.2/355 Licencje na przemysł okrężny 1928-1929 0
6/11/0/3.2/356 Prośby o udzielenie patentu na handel domokrążny. Wykaz osób ubiegających się o udzielanie patentu na rok 1930 1929 0
6/11/0/3.2/357 Wnioski o patent na uprawnianie handlu domokrążnego i inne 1929-1930 0
6/11/0/3.2/358 [Opinie o osobach ubiegających się o licencje na handel domokrążny] 1930-1934 0
6/11/0/3.2/359 Licencje na przemysł okrężny [wizy uprawniające do handlu okrężnego w miejscowościach, gdzie zarządzano specjalne ograniczenia] 1931-1932 0
6/11/0/3.2/360 Wnioski o wydanie licencji na handel domokrążny 1934-1935 0
6/11/0/3.2/361 Wnioski o wydanie licencji na przemysł okrężny 1935-1936 0
6/11/0/3.2/362 Udzielanie licencji na handel domokrążny 1935-1936 0
6/11/0/3.2/363 Licencja na handel domokrążny 1935-1939 0
6/11/0/3.2/364 Prowadzenie przemysłu okrężnego 1938-1939 0
6/11/0/3.2/365 Prowadzenie przemysłu okrężnego 1939 0
6/11/0/3.2/366 Sprawy zrzeszeń przemysłowo-handlowo-rzemieślniczych 1931-1939 0
6/11/0/3.3/367 Przepisy obsługi i kontroli kotłów parowych 1923-1924 0
6/11/0/3.3/368 Dozór nad kotłami parowymi 1932-1936 0
6/11/0/3.3/369 Kotły parowe [ewidencja] 1933 0
6/11/0/3.4/370 Spis warsztatów w powiecie chojnickim - specjalia 1923 0
6/11/0/3.4/371 Dowody uzdolnienia prowadzenia rzemiosła 1930 0
6/11/0/3.4/372 Ograniczenie prawa kształcenia uczniów 1932 0
6/11/0/3.4/373 Rejestr kart rzemieślniczych 1922-1935 0
6/11/0/3.4/374 [Prośby o wystawienie kart rzemieślniczych, przyznanie osady Chojniczki Wilhelmowi Ruminiakowi, regulamin o porządku na targach wielkich w Chojnicach, opinie osób ubiegających się o licencje na przemysł okrężny] 1926-1936 0
6/11/0/3.4/375 Karty rzemieślnicze [prośby o zezwolenie na prowadzenie rzemiosła, doniesienia] 1931 0
6/11/0/3.4/376 Karty rzemieślnicze 1932-1933 0
6/11/0/3.4/377 Rejestr kart rzemieślniczych 1933-1935 0
6/11/0/3.4/378 Karty rzemieślnicze 1933-1936 0
6/11/0/3.4/379 Karty rzemieślnicze 1933-1936 0
6/11/0/3.4/380 Karty rzemieślnicze 1933-1936 0
6/11/0/3.4/381 Wnioski o wydanie kart rzemieślniczych 1936 0
6/11/0/3.4/382 Wnioski o wydanie kart rzemieślniczych 1936 0
6/11/0/3.4/383 Karty rzemieślnicze oraz dyspensy do wykonania normalnych dowodów uzdolnienia zawodowego w rzemiośle 1938-1939 0
6/11/0/3.4/384 Zawiadomienia o rozpoczęciu działalności różnych zakładów rzemieślniczych 1932-1933 0
6/11/0/3.4/385 Zezwolenia na prowadzenie samodzielnie warsztatu 1931-1932 0
6/11/0/3.4/386 Prośba o udzielanie pozwolenia na prowadzenie pracowni kołodziejskiej 1935-1936 0
6/11/0/3.4/387 Prośby o zezwolenie na prowadzenie obwodów kominiarskich 1928 0
6/11/0/3.4/388 Zmiana obwodów kominiarskich w powiecie chojnickim 1930-1932 0
6/11/0/3.4/389 Cech Kowali i Kołodziejów w Czersku 1936-1939 0
6/11/0/3.4/390 Wolny Cech Krawiecki w Czersku 1937-1939 0
6/11/0/3.4/391 Cech Piekarski w Czersku 1937-1939 0
6/11/0/3.4/392 Cech Rzeźnicko - Wędliniarski w Czersku 1937-1939 0
6/11/0/3.4/393 Cech Siodlarski i Tapicerski w Chojnicach [zamknięcia rachunkowe Cechu Siodlarsko - Tapicerskiego, budżet za rok 1938-1939, zebrania kwartalne] 1937-1939 0
6/11/0/3.4/394 Cech Ślusarski i Blacharski w Chojnicach 1937-1939 0
6/11/0/3.4/395 Cech Stolarski w Chojnicach 1933-1939 0
6/11/0/3.4/396 Cech Szewski w Chojnicach 1934-1939 0
6/11/0/3.4/397 [Podania o przedłużenie godziny policyjnej] 1933-1936 0
6/11/0/3.5/398 Targi gminne [pisma okólne w sprawie targów małych, powiększenie liczby targów wielkich zwierzęcych w Chojnicach] 1930-1934 0
6/11/0/3.5/399 Targi gminne 1931 0
6/11/0/3.5/400 Redukcja targów krarnych 1932-1933 0
6/11/0/3.5/401 Okoliczności dotyczące komisji kolejowej polsko-niemieckiej w sprawie kotłów parowych i uruchomienia tranzytu kolejowego Polska - Gdańsk 1923-1926 0
6/11/0/3.6/402 Statystyka produkcji rolnej [sprawozdania o zlikwidowanych zakładach przemysłowych i nowo powstałych, wykaz osób względnie firm korzystających z uprawnień przemysłowych, wykaz czynnych zakładów przemysłowych] 1926-1932 0
6/11/0/3.6/403 Statystyka produkcji rolnej. Zestawienia powiatu chojnickiego sporządzone dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 1928-1931 0
6/11/0/3.6/404 Statystyka produkcji rolnej 1928-1932 1928-1932 0
6/11/0/3.6/405 [Statystyka produkcji rolnej - rejestr obszarów gospodarstw rolnych z podaniem użytków oraz zasiewów - 1928 r., zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów w latach 1929 i 1930, rejestracja zwierząt gospodarskich wg stanu z dnia 30 czerwca 1933 r. wykaz czynnych zakładów przemysłowych w 1933 i 1934 r.] 1928-1934 0
6/11/0/3.6/406 [Statystyka produkcji rolnej obszarów gospodarstw rolnych - rok 1928, statystyka produkcji rolnej w 1932 i 1933 dotycząca przeciętnych plonów, kwestionariusze dotyczące nabywców i sprzedawców ziemskich, kontrakty kupna-sprzedaży, wykazy majątków prywatnych, w których nie zostały ustalone podstawowe formy władania] 1928-1938 0
6/11/0/3.6/407 [Statystyka produkcji rolnej - rejestr obszarów gospodarstw rolnych z podaniem użytków oraz zasiewów dla GUS] 1928 0
6/11/0/3.6/408 Zasiewy i zbiory [statystyka produkcji rolnej, uwagi dotyczące przeprowadzonej w 1928 r. rejestracji powierzchni użytków i zasiewów, zbiorów ziemiopłodów, oraz stanu zapasów płodów rolnych] 1929-1930 0
6/11/0/3.6/409 Statystyka produkcji rolnej [uprawa zbóż, urodzaje, melioracje, klęski] 1934-1935 0
6/11/0/3.7/410 Wykazy mleczarń prywatnych, dworskich i spółdzielczych znajdujących się na terenie powiatu Chojnice 1928-1933 0
6/11/0/3.7/411 Informacje dotyczące mleczarni 1931 0
6/11/0/3.7/412 [Wykazy stanu mleczarń w powiecie chojnickim] 1933 0
6/11/0/3.7/413 Informacja dotyczące mleczarni [wykaz roczny mleczarń spółdzielczych i prywatnych oraz ilości przerobionego mleka - 1 stycznia 1935 r., wykaz mleczarni znajdujących się na terenie miasta, zestawienie roczne z obór zrzeszonych we włościańskich kółkach handlowych PJR za rok 1932/33] 1933-1935 0
6/11/0/3.8/414 Zwalczania raka ziemniaczanego 1928 0
6/11/0/3.8/415 Zwalczanie raka ziemniaczanego 1929 0
6/11/0/3.8/416 Zarazy na zbożach i ziemiopłodach 1929-1933 0
6/11/0/3.8/417 Rak ziemniaczany 1930 0
6/11/0/3.8/418 Rak ziemniaczany 1932 0
6/11/0/3.8/419 Sprawy zabezpieczenia ziemniaków przed możliwościami zarażenia się rakiem ziemniaczanym 1930 0
6/11/0/3.8/420 Walka z chorobami i szkodnikami roślin 1932-1935 0
6/11/0/3.8/421 [Zarządzenie w sprawie obsadzenia na wiosnę 1936 r. dalszych terenów ziemniakami rakoodpornymi] 1934-1935 0
6/11/0/3.8/421a Walka z chorobami i szkodnikami roślin 1933-1936 0
6/11/0/3.9/422 Rozłożenie długów rolniczych na raty 1926-1939 0
6/11/0/3.9/423 Kredyty rolne 1932 0
6/11/0/3.9/424 Zaciągnięcia pożyczki dla rolników. Pożyczki dla rolników z funduszu akcji pomocy siewnej 1937 0
6/11/0/3.10/426 Sprawy rybołówstwa [wykaz jezior, w których są raki, spis rybaków, którym udzielono kartę rybacką, w sprawie rybołówstwa na rzekach Upiłce i Osusznicy. Lista kontrolna kart rybackich] 1920-1924 0
6/11/0/3.10/427 Rybołówstwo [listy kontrolne na połów ryb, pozwolenia, wykaz wydanych kart rybackich, przydzielenia dzierżawy jezior, wiosenna ochrona ryb] 1931-1933 0
6/11/0/3.10/428 Rybołówstwo [umowa dotycząca dzierżawy rybołówstwa na państwowych jeziorach, wodach i rzekach. Statut Spółki Rybackiej Jeziorowej, orzeczenie wojewody pomorskiego z dnia 16 lipca 1937 r. w sprawie podziału na obwody rybackie wód otwartych w dorzeczu rzeki Brdy] 1932-1939 0
6/11/0/3.10/429 Rybołówstwo [sprawa rybołówstwa na wodach granicznych, zebranie informacyjne dla właścicieli rybołówstw na obwodach rybackich w dorzeczu rzeki Brdy] 1936-1937 0
6/11/0/3.11/430 [Sprawy nadania statutu spółkom łowieckim, oraz wykazy członków spółki łowieckiej gminy: Lubnia, Męcikał, Zalesie i Gronowo] 1931 0
6/11/0/3.11/431 Rejestr obwodów łowieckich [spis członków, statut spółki łowieckiej w Pawłowie] 1932 0
6/11/0/3.11/432 Wnioski o zarejestrowanie własnego obwodu łowieckiego 1934 0
6/11/0/3.11/433 Sprawy polowania [wykaz właścicieli gruntów wspólnego obwodu łowieckiego gminy: Bąk, Wysoka-Zaborska, Silno] 1928 0
6/11/0/3.11/434 Sprawy polowania [wykaz członków spółki łowieckiej w Lęgbądzie. Statut wzorowy spółki łowieckiej, kłusownictwo] 1928-1929 0
6/11/0/3.11/435 Sprawy polowań [prośby o wydanie kart łowieckich, wykaz członków spółki łowieckiej gm. Łąg I, II obwód, oraz gm. Osowo, Małe Gliśno], statuty 1928-1931 0
6/11/0/3.11/436 Sprawy polowań [statut łowiecki gminy Gackowice, wykaz członków spółki łowieckiej gm. Krojanty] 1928-1932 0
6/11/0/3.11/437 Sprawy polowania w pow. Chojnice [spis członków spółki łowieckiej w Czersku, kłusownictwo, statuty] 1929 0
6/11/0/3.11/438 Sprawy łowieckie [wykaz członków łowieckich, tereny polowania] 1929-1930 0
6/11/0/3.11/439 Łowiectwo [karty łowieckie, obwody polowania, straż łowiecka] 1931-1932 0
6/11/0/3.11/440 Sprawy polowania [prośby o wydanie kart łowieckich, tworzenie obwodów i spółek łowieckich] 1931-1935 0
6/11/0/3.11/441 Zestawienia czasów ochronnych zwierząt na rok 1936 1938 0
6/11/0/3.12/442 Sprawy żeglugowe względnie morskie 1933-1936 0
6/11/0/3.12/443 Sytuacja aprowizacyjna [pisma okólne, w sprawie sytuacji aprowizacyjnej, relacje] 1924 0
6/11/0/3.12/444 Przemytnictwo 1923-1926 0
6/11/0/3.12/445 Zwalczanie drożyzny 1923-1925 0
6/11/0/3.12/446 Okólniki w sprawie zwalczania drożyzny 1924-1928 0
6/11/0/3.12/447 Kontrola nad ruchem cen artykułów przemysłowych 1931 0
6/11/0/3.12/448 [Kontrola nad ruchem cen przemysłowych] 1931 0
6/11/0/3.12/449 Ceny na artykuły pierwszej potrzeby 1931 0
6/11/0/3.12/450 Czuwanie nad cenami artykułów pierwszej potrzeby i nad działalnością komisyjną 1932 0
6/11/0/3.12/451 Wywóz bydła, koni i drobiu za granicę 1934-1935 0
6/11/0/3.12/452 Sprawy mieszkaniowe 1928-1933 0
6/11/0/3.13/453 Sprawy samochodowe [rozkład jazdy, protokoły administracyjne, przedłużanie dowodów rejestracyjnych] 1928-1929 0
6/11/0/3.13/454 Sprawy pojazdów mechanicznych i innych środków lokomocji 1931-1932 0
6/11/0/3.13/455 Sprawy pojazdów mechanicznych i innych środków lokomocji 1934 0
6/11/0/3.13/456 Pisma okólne w sprawie ewidencji punktów i rejonów hodowlanych koni 1925-1927 0
6/11/0/3.13/457 Wykazy posiadanych koni według kategorii 1932 0
6/11/0/3.13/458 Wykazy liczbowe koni, wozów i spręży na terenie gmin powiatu chojnickiego 1933-1934 0
6/11/0/3.13/459 [Kontrola i aktualizacja gminnej ewidencji koni] 1937 0
Wyświetlanie 1 do 129 z 129 wpisów.