Referat Administracyjno-Gospodarczy

Sygnatura
6/11/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/3.1/330 Przepisy i zarządzenia ogólne [kontrola nad wyrobem i oznaczeniem materiałów pirotechnicznych, zwalczanie nielegalnego prowadzenia rzemiosła, zatwierdzenie projektów urządzenia targowisk i ich zmian, w sprawie cen chleba, mięsa i jego przetworów, ustawy o opłatach stemplowych] 1936-1938 0
6/11/0/3.1/331 [Spis przedsiębiorstw i koncesji obywateli niemieckich podlegających pod artykuł 260 wersalskiego traktatu pokojowego] 1921 0
6/11/0/3.1/332 Sprawy dotyczące przemysłu i rzemiosła [okólnik w przedmiocie spolszczania handlu hurtowego na Pomorzu i tworzenia nowych placówek handlowych, w sprawie podatku przemysłowego, spis lokali sprzedających napoje alkoholowe, statystyka stanu zatrudnienia w przemyśle, wykaz tartaków i mechanicznych stolarni] 1922-1927 0
6/11/0/3.1/333 Dane statystyczne o przemyśle 1924 0
6/11/0/3.1/334 Wykaz cegielni 1924 0
6/11/0/3.1/335 Dane statystyczne o działalności władz przemysłu oraz o stanie przemysłu 1932-1933 0
6/11/0/3.1/336 Sprawozdania o działalności referatu [statystyka: cegielni, nowo powstałych i nieczynnych zakładów, stanu zatrudnienia] 1931-1932 0
6/11/0/3.1/337 Sprawozdania o działalności referatu [sprawozdania o zakładach przemysłowych, sprawozdania o zakładach przemysłowych zlikwidowanych, sprawozdania roczne o stanie przemysłu, inne informacje dotyczące przemysłu] 1931-1934 0
6/11/0/3.1/338 Ewidencja zakładów przemysłowych w powiecie chojnickim - specjalia 1922-1924 0
6/11/0/3.1/339 [Potwierdzenie zgłoszeń przemysłu] 1927-1934 0
6/11/0/3.1/340 Zgłoszenie przemysłu 1934-1936 0
6/11/0/3.1/341 Zgłoszenia o rozpoczęciu względnie zaniechaniu prowadzenia przemysłu 1935-1936 0
6/11/0/3.1/342 Zakłady przemysłowe [rejestracja piekarni i młynów, wykaz piekarni, pismo okólne w sprawie wykazu restauracji, barów, kawiarni, cukierni, hoteli i pensjonatów na Pomorzu] 1932-1934 0
6/11/0/3.1/343 Popieranie rozwoju przemysłu 1931 0
6/11/0/3.1/344 Popieranie rozwoju przemysłu [opinie w sprawach kredytów, względnie podatkowych, celnych, itd.] 1932-1933 0
6/11/0/3.1/345 Popieranie rozwoju przemysłu, opinie w sprawie kredytów [pisma okólne w sprawie kandydatów do odznaczeń za wybitne zasługi w pracy, pisma okólne o popieranie akcji propagandowej Związku Obrony Przemysłu polskiego, w sprawie skonfiskowania majątków, wykaz dłużników rentowych] 1932-1934 0
6/11/0/3.1/346 Protokoły rewizji zakładów przemysłowych 1931-1933 0
6/11/0/3.1/348 Hermann Schütt. Towarzystwo akcyjne Czersk 1921-1923 0
6/11/0/3.1/349 Zatwierdzenie projektu rozbudowy zakładu przemysłowego - [tartak firmy Reinhold Braumbach w Gutowcu] 1933-1934 0
6/11/0/3.1/350 Protokoły z zebrań korporacji przemysłowych 1933-1934 0
6/11/0/3.1/351 Sprawozdania o stanie zatrudnienia w przemyśle 1922-1925 0
6/11/0/3.2/352 Rejestr licencji na przemysł okrężny [wykaz osób w mieście - powiecie, które wniosły o patent na uprawnienie handlu domokrążnego] 1931-1932 0
6/11/0/3.2/353 Handel domokrążny 1922-1929 0
6/11/0/3.2/354 Wystawienie licencji na przemysł okrężny [wykazy osób ubiegających się o udzielenia patentu na handel domokrążny] 1928 0
6/11/0/3.2/355 Licencje na przemysł okrężny 1928-1929 0
6/11/0/3.2/356 Prośby o udzielenie patentu na handel domokrążny. Wykaz osób ubiegających się o udzielanie patentu na rok 1930 1929 0
6/11/0/3.2/357 Wnioski o patent na uprawnianie handlu domokrążnego i inne 1929-1930 0
6/11/0/3.2/358 [Opinie o osobach ubiegających się o licencje na handel domokrążny] 1930-1934 0
6/11/0/3.2/359 Licencje na przemysł okrężny [wizy uprawniające do handlu okrężnego w miejscowościach, gdzie zarządzano specjalne ograniczenia] 1931-1932 0
6/11/0/3.2/360 Wnioski o wydanie licencji na handel domokrążny 1934-1935 0
6/11/0/3.2/361 Wnioski o wydanie licencji na przemysł okrężny 1935-1936 0
6/11/0/3.2/362 Udzielanie licencji na handel domokrążny 1935-1936 0
6/11/0/3.2/363 Licencja na handel domokrążny 1935-1939 0
6/11/0/3.2/364 Prowadzenie przemysłu okrężnego 1938-1939 0
6/11/0/3.2/365 Prowadzenie przemysłu okrężnego 1939 0
6/11/0/3.2/366 Sprawy zrzeszeń przemysłowo-handlowo-rzemieślniczych 1931-1939 0
6/11/0/3.3/367 Przepisy obsługi i kontroli kotłów parowych 1923-1924 0
6/11/0/3.3/368 Dozór nad kotłami parowymi 1932-1936 0
6/11/0/3.3/369 Kotły parowe [ewidencja] 1933 0
6/11/0/3.4/370 Spis warsztatów w powiecie chojnickim - specjalia 1923 0
Wyświetlanie 1 do 40 z 129 wpisów.