Referat Wojskowy

Sygnatura
6/11/0/5
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/5/465 Zarządzenie Okręgowe II Brygady Zarząd Kraj. [Zarządzenia Krajem] w byłym zaborze pruskim w sprawie organizacji i funkcji służby bezpieczeństwa na terenie powiatu chojnickiego 1920 0
6/11/0/5/466 [Odpisy rozkazów II Brygady Żandarmerii Krajowej b. dzielnicy pruskiej i Ministerstwa Spraw Wojskowych] 1920 0
6/11/0/5/467 Raporty II Brygady Żandarmerii Krajowej 1920-1921 0
6/11/0/5/468 Sprawy ogólne oficera ewidencyjnego w Chojnicach [instrukcja o przyjęciu do Szkoły Podchorążych typu pokojowego, organizacje oddziałów robotniczych, przyjmowanie ochotników] 1920 0
6/11/0/5/469 Akta oficera ewidencyjnego 1921 0
6/11/0/5/470 Akta oficera ewidencyjnego 1921 0
6/11/0/5/471 Akta oficera ewidencyjnego w Chojnicach 1921 0
6/11/0/5/472 Przeniesienia. Akta oficera ewidencyjnego w Chojnicach 1920-1939 0
6/11/0/5/473 Akta oficera ewidencyjnego 1921 0
6/11/0/5/474 Sprawy oficera ewidencyjnego w Chojnicach 1921-1931 0
6/11/0/5/475 Powołania szeregowych rezerwy na ćwiczenia wojskowe [ogólne] 1923 0
6/11/0/5/476 [Zarządzenia i sprawozdania z poboru do wojska] 1932 0
6/11/0/5/477 Akcja dokształcania przedpoborowych 1937 0
6/11/0/5/478 Akcja kształcenia przedpoborowych 1933 0
6/11/0/5/479 Odszkodowania wojenne 1920-1926 0
6/11/0/5/480 Sprawy wojskowe [w sprawie nieodpowiednich przewodniczących w Komisjach Przeglądowych, pobór niewojskowych rocznik 1890-1894] 1920-1932 0
6/11/0/5/481 Sprawy wojskowe [okólnik w sprawie zaliczenia poszczególnych roczników do różnych kategorii służby wojskowej. Kursy zimowe przysposobienia rezerw, zwolnienie z powszechnego obowiązku wojskowego] 1922-1930 0
6/11/0/5/482 Emerytury i renty wojskowe 1931 0
6/11/0/5/483 Różne sprawy wojskowe [wyznaczenie przewodniczącego komisji poborowej i lekarza, akcja kształcenia przedpoborowych, wypełnianie kart powołania. Sprawa doręczania kart powołania przez urzędy administracji ogólnej, plan poboru rocznika 1913 i roczników starszych, wykaz koni] 1932-1938 0
6/11/0/5/484 [Uchylanie się od poborów] 1925-1935 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.