Referat Zdrowia

Sygnatura
6/11/0/6
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/6/495 [Sprawozdanie lekarza powiatowego z działalności za okres od 22 II do grudnia 1930 oraz informacje o rozwoju szpitalnictwa na terenie powiatu chojnickiego] 1930 0
6/11/0/6/496 Protokół Zjazdu Lekarzy Powiatowych Województwa Pomorskiego odbytego dnia 28 i 29 marca 1927 1927 0
6/11/0/6/497 Protokół ze Zjazdu Lekarzy Powiatowych Wojewódzkiego Pomorskiego z dnia 25 lutego 1929 1929 0
6/11/0/6/498 Notatnik lekarza powiatowego 1932 0
6/11/0/6/499 Sprawy personelu sanitarnego [Komunikat Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie kursu, wyszkolenia i stypendiów dla lekarzy, wykaz lekarzy dentystów, rejestracja lekarzy, kurs trachomatologii i okulistyki] 1930-1935 0
6/11/0/6/500 Sprawy dotyczące personelu sanitarnego 1931 0
6/11/0/6/501 Sprawy dotyczące personelu sanitarnego 1932 0
6/11/0/6/502 [Umowy z lekarzami, spory z tytułu zasiłku chorobowego] 1934 0
6/11/0/6/503 Pomoc lekarska pracownikom państwowym 1934-1939 0
6/11/0/6/504 Sprawy opieki nad matką i dzieckiem 1931-1933 0
6/11/0/6/505 Apteki, drogerie, wytwórnie lodu, wód mineralnych oraz środków aptecznych 1932-1936 0
6/11/0/6/506 Inspekcja aptek, drogerii, akcja utrzymania porządku w domach, zapobieganie chorobom raka i gruźlicy, sprawozdania szpitalne 1936-1937 0
6/11/0/6/507 Zarządzenia wojewódzkie w sprawie organizacji dozoru nad artykułami żywnościowymi 1933 0
6/11/0/6/508 Protokoły rewizji piekarni 1931-1933 0
6/11/0/6/509 Protokoły rewizji piekarni 1933 0
6/11/0/6/510 Protokoły z lustracji piekarni oraz rozporządzenia lustracyjne 1934-1936 0
6/11/0/6/511 Sprawy różne [ekshumacja i przewóz zwłok, sprawozdania z inspekcji kolonii letniej dla dzieci, sprawozdania z badania wody wodociągowej i studziennej, protokoły z odbytej rewizji drogerii, sprawozdania z wyników dorocznego szczepienia ochronnego] 1931-1932 0
6/11/0/6/512 Różne sprawy sanitarne [przepisy sanitarne dla zakładów fryzjerskich i golarskich, sprawozdania z kontroli wody, wykaz dotyczący akcji utrzymania porządku w domach] 1934-1937 0
6/11/0/6/513 Doniesienia policyjne o przekroczeniu przepisów sanitarnych [rejestracja dzieci upośledzonych, wykazów zakładów przemysłowych i spożywczych, wyciągi z księgi ludności, obrót środkami spożywczymi, stan sanitarno-porządkowy] 1928-1929 0
6/11/0/6/514 Stan sanitarny osiedli 1932 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 37 wpisów.