Referat Weterynaryjny

Sygnatura
6/11/0/7
Daty skrajne
1930 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/7/532 Ogólne [zarządzenia i okólniki] 1934-1935 0
6/11/0/7/533 Różne [w sprawie dowodów stwierdzających stan zdrowia zwierząt przekraczających granicę polsko - niemiecką, wykaz kółek rolniczych, wykaz mleczarni] 1930-1931 0
6/11/0/7/534 Sprawy zwalczania zaraźliwych chorób zakaźnych, pomór i zaraza świń, różyca świń, choroby drobiu, wścieklizna [zaraza psów, niedokrwistość, zwalczanie odszkodowania i zapomogi za zwierzęta zakażone, wykazy zaraźliwych chorób zwierzęcych] 1933-1937 0
6/11/0/7/535 Wykaz chorób zaraźliwych zwierząt 1934-1939 0
6/11/0/7/536 Inne sprawy [a. lecznictwo zwierząt, szczepienia lekarskie itp.], [b. tępienie szkodników i pasożytów zwierzęcych] , [c. sprawy lekarzy weterynaryjnych], [d. sprawy budżetowo w zakresie służby weterynaryjnej], [e. wykaz narzędzi i instrumentów], [f. roczne sprawozdania weterynaryjne] 1936 0
6/11/0/7/537 Różne sprawy: [a. lecznictwo zwierzęce, szczepienia lekarskie itp.] [b. tępienie szkodników i pasożytów zwierzęcych] [c. sprawy budżetowe w zakresie służby weterynaryjnej] [d. roczne sprawozdania weterynaryjne] 1937 0
6/11/0/7/538 Sprawy zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych [księgosusz, zaraza płucna, pryszczyca, wąglik, zaraza dzicza bydła rogatego, gruźlica, nosacizna, zaraza stadnicza koni, otręt koni i bydła, świerzb] 1937-1938 0
6/11/0/7/539 Inne sprawy: [ochrona zwierząt, wywóz zwierząt i produkcja zwierząt pochodzących z zagranicy, handel i produkcja zwierząt pochodzących z kraju, badania zwierząt na stacji, ruch graniczny, popularyzacja wiedzy weterynaryjnej, zagadnienie hodowli, licencja zwierząt, partactwo weterynaryjne] 1937 0
6/11/0/7/1107 Kosobudy gm Brusy, karta 1 - sprawy dot. ustalenia granic użytków i własności dla potrzeb podatku gruntowego 1938 0