Referat Rolnictwa i Reform Rolnych

Sygnatura
6/11/0/8
Daty skrajne
1904 - 1945
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/8/541 [Wykazy posiadanych gruntów w powiecie chojnickim] 1932-1933 0
6/11/0/8/542 Wykaz jezior i stawów rybackich w powiecie chojnickim 1923-1924 0
6/11/0/8/543 Zestawienie obliczeń wartości zarobków w deputacie i naturaliach robotnika 1920 0
6/11/0/8/544 Stan mieszkań robotniczych w majątkach ziemskich 1924 0
6/11/0/8/545 Wykazy własności ziemskiej 1921-1923 0
6/11/0/8/546 Zagospodarowywanie odłogów [majątków opuszczonych] 1932 0
6/11/0/8/547 Ustalenie norm władania w majątkach [prywatnych] 1937 0
6/11/0/8/548 [Spisy osadników] 1933-1934 0
6/11/0/8/549 Kwestionariusze zawierające dane o nabywcach nieruchomości ziemskich w pow. Chojnice 1936-1938 0
6/11/0/8/550 Kwestionariusze zawierające dane o nabywcach nieruchomości ziemskich 1938-1939 0
6/11/0/8/551 Kupno - sprzedaż gruntów na wsi 1929-1931 0
6/11/0/8/552 Kontrakty kupna i sprzedaży nieruchomości 1935 0
6/11/0/8/553 Oborót ziemią 1936-1939 0
6/11/0/8/554 Przetargi nieruchomości ziemskich do 300 ha, przetargi nieruchomości ponad 300 ha 1933-1934 0
6/11/0/8/555 Przetargi nieruchomości ziemskiej do 300 ha i opinie w sprawach przetargów ponad 300 ha 1936 0
6/11/0/8/556 Wykaz imienny gospodarstw przeciętych granicą polsko-niemiecką w powiecie chojnickim 1920-1939 0
6/11/0/8/557 Nieruchomości wykupione przez Niemców z rąk polskich - przez Polaków z rąk niemieckich 1927-1935 0
6/11/0/8/558 Ankiety o stanie i o wpływach niemieckich spółdzielni 1934 0
6/11/0/8/559 Sprzedaż i nabycie nieruchomości ziemskich poniemieckich. 1938-1939 0
6/11/0/8/560 Przetargi przymusowe i postępowania egzekucyjne 1931-1935 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 462 wpisów.