Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/25 [Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1945-1947 0
6/852/0/3/26 Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1948-1950 0
6/852/0/3/27 Protokoły plenarnych posiedzeń Pom. Woj. Rady Narodowej 1949 0
6/852/0/3/28 [Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy] 1950 0
6/852/0/3/29 [Sprawozdania Pomorskiej Woj. Rady Narodowej i z działalności komisji Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/30 Materiały z posiedzeń Plenum 1945-1946 0
6/852/0/3/31 [Materiały z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/32 Materiały z 27 plenarnego posiedzenia 1947 r. i z innych posiedzeń 1947-1948 0
6/852/0/3/33 Materiały z posiedzeń plenarnych 1947-1948 0
6/852/0/3/34 Materiały z posiedzeń plenarnych Pomorskiej Woj. R[ady] N[arodowej] 1949-1950 0
6/852/0/3/35 [Sprawozdanie z pierwszej Sesji Plenarnej Pom.Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/36 [Referaty na posiedzenia Rady] 1950 0
6/852/0/3/37 [Uchwały Pom. Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/38 [Postanowienia Woj. Rady Narodowej dot. zwracania mienia osobom zrehabilitowanym oraz bezpłatnych przejazdów tramwajami] 1946 0
6/852/0/3/39 [Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1948 0
6/852/0/3/40 Zbiór uchwał Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949-1950 0
6/852/0/3/41 Korespondencja członków Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949 0
6/852/0/3/42 [Protokoły posiedzeń PWRN w Bydgoszczy] 1945-1946 0
6/852/0/3/43 Protokoły posiedzeń Prezydium WRN 1947 0
6/852/0/3/44 [Protokoły posiedzeń Prezydium WRN] 1948 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 346 wpisów.