Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/285 Pomoc położnicza dla gmin wiejskich i punkty zdrowia matki i dziecka 1949-1950 0
6/852/0/3/286 [Sprawy opłat szpitalnych, Komisji Zdrojowej w Ciechocinku] 1947 0
6/852/0/3/287 [Sprawozdanie z położenia w rolnictwie za miesiąc sierpień] 1948 0
6/852/0/3/288 Sprawy rolnictwa [przeznaczenie obiektów rolnych na szkoły, młyny i piekarnie, akcje siewne, zmiany w użytkowaniu ziemi] 1946 0
6/852/0/3/289 Sprawy rolne [sprawy dotyczące samopomocy chłopskiej] 1948 0
6/852/0/3/290 Sprawy rolnictwa, Tom I 1948-1949 0
6/852/0/3/291 Sprawy rolnictwa, Tom III 1950 0
6/852/0/3/292 [Plan pracy i akcji siewnej Pom. Izby Rolniczej] 1946 0
6/852/0/3/293 [Skup inwentarza żywego] 1948 0
6/852/0/3/294 Melioracje wodne SFW [Samorządowy Fundusz Wyrównawczy], Tom II 1949-1950 0
6/852/0/3/295 [Plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Kontroli przy Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim Pomorskim w Bydgoszczy i sprawozdania z kontroli Powiatowych Urzędów Ziemskich] 1946 0
6/852/0/3/296 [Sprawy pomocy sąsiedzkiej i likwidacji odłogów] 1948 0
6/852/0/3/297 [Plan szkolenia aktywu rolniczego w Szubinie, okólnik dot. zwalczania chwastów i stonki ziemniaczanej, sprawa kupna nieruchomości przez GRN Nieżywięć, pow. Bydgoszcz] 1950 0
6/852/0/3/298 [Sprawy podatku i inne] 1946-1948 0
6/852/0/3/299 Odbudowa wsi [inwestycje rolnicze, wykazy parcelantów, akcja pomocy sąsiedzkiej] 1948-1950 0
6/852/0/3/300 Repatriacja i osadnictwo [sprawy przydziału gospodarstw poniemieckich] 1947 0
6/852/0/3/301 Sprawy repatriacji - osadnictwo poniemieckie 1947-1948 0
6/852/0/3/302 [Sprawy dot. przydziału gospodarstw poniemieckich pracownikom samorządowym, zakładom pracy] 1946 0
6/852/0/3/303 Sprawa przydziału gospodarstw 1948 0
6/852/0/3/304 [Sprawa wyłączenia gruntów z reformy rolnej] 1947-1948 0
Wyświetlanie 261 do 280 z 346 wpisów.