Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/45 [Protokoły posiedzeń Prezydium Pom.Woj. Rady Narodowej] 1949-1950 0
6/852/0/3/46 [Protokoły posiedzeń Prezydium WRN i wyciągi z protokołów dot. spraw personalnych] 1950 0
6/852/0/3/47 [Materiały z posiedzeń Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947-1948 0
6/852/0/3/48 [Materiały z posiedzeń Prezydium Woj. Rady Narodowej - spisy spraw na posiedzenia, sprawozdania z odprawy Kier. Biur Prezydialnych, protokół posiedzenia Komisji Mieszkaniowej] 1949 0
6/852/0/3/49 [Spisy spraw na posiedzenia Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/50 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/51 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/52 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Woj. Rady Narodowej] 1948-1949 0
6/852/0/3/53 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1949 0
6/852/0/3/54 [Zbiór uchwał Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/55 Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej 1946 0
6/852/0/3/56 Okólniki Ministerstwa Administracji Publicznej i inne 1946-1947 0
6/852/0/3/57 Uchwały Prezydium WRN, Tom I, [od nr 1-525] 1948 0
6/852/0/3/58 Uchwały Prezydium WRN, Tom II 1949 0
6/852/0/3/59 Uchwały rad terenowych zatwierdzone przez WRN 1945 0
6/852/0/3/60 Opinie Pom. Wojewódzkiej R[ady] N[arodowej] i Prezydium 1946 0
6/852/0/3/61 [Orzeczenia w sprawie lokalowej wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/62 Opinie i zaświadczenia wydawane przez Prezydium P[omorskiej] W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] 1949 0
6/852/0/3/63 Korespondencja Przewodniczącego WRN 1945-1946 0
6/852/0/3/64 Korespondencja osobista Przewodniczącego WRN, tom I 1949-1950 0
Wyświetlanie 21 do 40 z 346 wpisów.