Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/65 Korespondencja osobista Przewodniczącego PWRN, tom II 1950 0
6/852/0/3/66 Korespondencja z KRN 1946-1947 0
6/852/0/3/67 Odwołania i zażalenia obywateli [do Przewodniczącego Pom. Wojew. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/68 Plany pracy 1950 0
6/852/0/3/69 [Sprawozdania Pom. Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/70 [Sprawozdania Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej dla KRN] 1946 0
6/852/0/3/71 Sprawozdanie [z posiedzeń] Wojewódzkiej Rady Narodowej 1947 0
6/852/0/3/72 [Sprawozdania miesięczne i kwartalne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/73 [Sprawozdania z działalności Pom.Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy] 1947-1948 0
6/852/0/3/74 Sprawozdanie z działalności Pom.Woj. R[ady] N[arodowej] 1948 0
6/852/0/3/75 [Sprawozdanie z działalności Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej za rok 1949] 1949 0
6/852/0/3/76 Sprawozdanie Prezydium Pom. WRN za 1949 r. 1950 0
6/852/0/3/77 Sprawozdania Prezydium W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] za 1949, 1948, 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/78 Sprawozdania i protokoły Wydziału Wojewódzkiego 1947 0
6/852/0/3/79 [Sprawozdania Wydziału Wojewódzkiego] 1947-1948 0
6/852/0/3/80 Odpisy protokołów posiedzenia Wydz.[iału] Woj.[ewódzkiego], wykaz szpitali, sprawozdania kontroli PZU i wydziałów 1945 0
6/852/0/3/81 [Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego] 1945-1946 0
6/852/0/3/82 Załączniki do protokołów posiedzeń Wydz.[iału] Wojewódzkiego 1945-1946 0
6/852/0/3/83 [Protokoły posiedzeń Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego, nr nr 18-30, 40-45, 47-51] 1946-1947 0
6/852/0/3/84 Protokoły posiedzeń Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego za 1947 r. 1947 0
Wyświetlanie 41 do 60 z 346 wpisów.