Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/25 [Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1945-1947 0
6/852/0/3/26 Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1948-1950 0
6/852/0/3/27 Protokoły plenarnych posiedzeń Pom. Woj. Rady Narodowej 1949 0
6/852/0/3/28 [Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy] 1950 0
6/852/0/3/29 [Sprawozdania Pomorskiej Woj. Rady Narodowej i z działalności komisji Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/30 Materiały z posiedzeń Plenum 1945-1946 0
6/852/0/3/31 [Materiały z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/32 Materiały z 27 plenarnego posiedzenia 1947 r. i z innych posiedzeń 1947-1948 0
6/852/0/3/33 Materiały z posiedzeń plenarnych 1947-1948 0
6/852/0/3/34 Materiały z posiedzeń plenarnych Pomorskiej Woj. R[ady] N[arodowej] 1949-1950 0
6/852/0/3/35 [Sprawozdanie z pierwszej Sesji Plenarnej Pom.Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/36 [Referaty na posiedzenia Rady] 1950 0
6/852/0/3/37 [Uchwały Pom. Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/38 [Postanowienia Woj. Rady Narodowej dot. zwracania mienia osobom zrehabilitowanym oraz bezpłatnych przejazdów tramwajami] 1946 0
6/852/0/3/39 [Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1948 0
6/852/0/3/40 Zbiór uchwał Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949-1950 0
6/852/0/3/41 Korespondencja członków Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949 0
6/852/0/3/42 [Protokoły posiedzeń PWRN w Bydgoszczy] 1945-1946 0
6/852/0/3/43 Protokoły posiedzeń Prezydium WRN 1947 0
6/852/0/3/44 [Protokoły posiedzeń Prezydium WRN] 1948 0
6/852/0/3/45 [Protokoły posiedzeń Prezydium Pom.Woj. Rady Narodowej] 1949-1950 0
6/852/0/3/46 [Protokoły posiedzeń Prezydium WRN i wyciągi z protokołów dot. spraw personalnych] 1950 0
6/852/0/3/47 [Materiały z posiedzeń Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947-1948 0
6/852/0/3/48 [Materiały z posiedzeń Prezydium Woj. Rady Narodowej - spisy spraw na posiedzenia, sprawozdania z odprawy Kier. Biur Prezydialnych, protokół posiedzenia Komisji Mieszkaniowej] 1949 0
6/852/0/3/49 [Spisy spraw na posiedzenia Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/50 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/51 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/52 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Woj. Rady Narodowej] 1948-1949 0
6/852/0/3/53 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1949 0
6/852/0/3/54 [Zbiór uchwał Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/55 Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej 1946 0
6/852/0/3/56 Okólniki Ministerstwa Administracji Publicznej i inne 1946-1947 0
6/852/0/3/57 Uchwały Prezydium WRN, Tom I, [od nr 1-525] 1948 0
6/852/0/3/58 Uchwały Prezydium WRN, Tom II 1949 0
6/852/0/3/59 Uchwały rad terenowych zatwierdzone przez WRN 1945 0
6/852/0/3/60 Opinie Pom. Wojewódzkiej R[ady] N[arodowej] i Prezydium 1946 0
6/852/0/3/61 [Orzeczenia w sprawie lokalowej wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/62 Opinie i zaświadczenia wydawane przez Prezydium P[omorskiej] W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] 1949 0
6/852/0/3/63 Korespondencja Przewodniczącego WRN 1945-1946 0
6/852/0/3/64 Korespondencja osobista Przewodniczącego WRN, tom I 1949-1950 0
6/852/0/3/65 Korespondencja osobista Przewodniczącego PWRN, tom II 1950 0
6/852/0/3/66 Korespondencja z KRN 1946-1947 0
6/852/0/3/67 Odwołania i zażalenia obywateli [do Przewodniczącego Pom. Wojew. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/68 Plany pracy 1950 0
6/852/0/3/69 [Sprawozdania Pom. Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/70 [Sprawozdania Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej dla KRN] 1946 0
6/852/0/3/71 Sprawozdanie [z posiedzeń] Wojewódzkiej Rady Narodowej 1947 0
6/852/0/3/72 [Sprawozdania miesięczne i kwartalne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/73 [Sprawozdania z działalności Pom.Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy] 1947-1948 0
6/852/0/3/74 Sprawozdanie z działalności Pom.Woj. R[ady] N[arodowej] 1948 0
6/852/0/3/75 [Sprawozdanie z działalności Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej za rok 1949] 1949 0
6/852/0/3/76 Sprawozdanie Prezydium Pom. WRN za 1949 r. 1950 0
6/852/0/3/77 Sprawozdania Prezydium W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] za 1949, 1948, 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/78 Sprawozdania i protokoły Wydziału Wojewódzkiego 1947 0
6/852/0/3/79 [Sprawozdania Wydziału Wojewódzkiego] 1947-1948 0
6/852/0/3/80 Odpisy protokołów posiedzenia Wydz.[iału] Woj.[ewódzkiego], wykaz szpitali, sprawozdania kontroli PZU i wydziałów 1945 0
6/852/0/3/81 [Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego] 1945-1946 0
6/852/0/3/82 Załączniki do protokołów posiedzeń Wydz.[iału] Wojewódzkiego 1945-1946 0
6/852/0/3/83 [Protokoły posiedzeń Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego, nr nr 18-30, 40-45, 47-51] 1946-1947 0
6/852/0/3/84 Protokoły posiedzeń Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego za 1947 r. 1947 0
Wyświetlanie 1 do 60 z 346 wpisów.