Referat Organizacyjny

Sygnatura
6/852/0/4
Daty skrajne
1931 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/4/371 [Wytyczne Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów] 1946 0
6/852/0/4/372 [Korespondencje z Biurem Prezydialnym Krajowej Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/4/373 [Okólniki, uchwały i zarządzenia Krajowej Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/4/374 [Pisma okólne Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej, kwestionariusz do kontroli rad narodowych, instrukcja o przyjmowaniu robót i dostaw przez Zarz. Miejski w Bydgoszczy, statut Społecznego Komitetu Radiofonizacji Pomorza, Biuletyn Izby Rolniczej na Okręg Pomorza Zachodniego] 1946 0
6/852/0/4/375 [Pisma okólne i okólniki Kancelarii Rady Państwa] 1947-1948 0
6/852/0/4/376 Okólniki Kancelarii Rady Państwa 1950 0
6/852/0/4/377 [Instrukcje z Kancelarii Rady Państwa] 1950 0
6/852/0/4/378 Okólniki i zarządzenia [Prezydium] Wojewódzkiej Rady Narodowej 1946 0
6/852/0/4/379 Okólniki Prezydium PWRN, Biura Prezydialnego KRN, Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej 1947-1948 0
6/852/0/4/380 Okólniki Prezydium Woj Rady Narodowej [Instrukcja kancelaryjna] 1931-1948 0
6/852/0/4/381 [Okólniki Prezydium Woj. Rady Narodowej] 1948-1950 0
6/852/0/4/382 [Okólniki i wytyczne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1949 0
6/852/0/4/383 Okólniki 1949-1950 0
6/852/0/4/384 Usprawnienie urzędowania [w radach narodowych oraz personel biura Pom. WRN] 1947-1948 0
6/852/0/4/385 Odpisy okólników i zarządzeń UWP 1946 0
6/852/0/4/386 Skład, wybory [na delegatów do WRN] 1946-1947 0
6/852/0/4/387 Skład personalny komisji 1948 0
6/852/0/4/388 [Zmiany osobowe w składzie Pomorskiej Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/4/389 Reorganizacja rad narodowych [dot. składu socjalnego] 1948 0
6/852/0/4/390 [Powiadomienia i wyciągi z protokołów Rad Narodowych dot. wyboru członków Pomorskiej Woj. Rady Narodowej] 1948 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 261 wpisów.