Referat Kontroli Społecznej

Sygnatura
6/852/0/8
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/8/723 Ogólne przepisy, zarządzenia i instrukcje władz centralnych 1945-1950 0
6/852/0/8/724 Ogólne przepisy, zarządzenia i instrukcje własne 1948-1949 0
6/852/0/8/725 [Powołanie i działanie Społecznej Komisji Kontroli Cen i Komisji Cennikowej] 1949 0
6/852/0/8/726 Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej-skład osobowy, zmiany w składzie osobowym 1949-1950 0
6/852/0/8/727 [Protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej] 1948 0
6/852/0/8/728 Protokoły posiedzenia WKKSp. 1949-1950 0
6/852/0/8/729 [Plany pracy i sprawozdania kwartalne] 1948 0
6/852/0/8/730 [Plany pracy Komisji Kontroli Społecznej na I i II kwartał 1948 r.] 1948 0
6/852/0/8/731 [Plany pracy Woj. Komisji Kontr. Społecznej] 1948 0
6/852/0/8/732 Plany pracy Woj. Komisji Kontr. Społecznej 1949-1950 0
6/852/0/8/733 Plan pracy Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej 1950 0
6/852/0/8/734 [Plan pracy Komisji Kontroli Społecznej] 1950 0
6/852/0/8/735 [Plany pracy komisji terenowych na I kwartał 1950 r.] 1949-1950 0
6/852/0/8/736 [Plany pracy powiatowych komisji kontroli społecznej] 1950 0
6/852/0/8/737 [Sprawozdania z działalności terenowej komisji kontroli społecznej] 1948 0
6/852/0/8/738 [Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej] 1948 0
6/852/0/8/739 Sprawozdania z działalności Komisji Kontroli Społecznej 1948-1950 0
6/852/0/8/740 [Sprawozdania Komisji Kontroli Społecznej z kontroli] 1949-1950 0
6/852/0/8/741 [Sprawozdania z działalności Komisji Kontroli Społecznej] 1949-1950 0
6/852/0/8/742 [Sprawozdania z działalności Komisji] 1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 49 wpisów.