Referat Inspekcji

Sygnatura
6/852/0/9
Daty skrajne
1946 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/9/772 [Okólniki i wytyczne Prez. Pom.Woj.RN] 1949 0
6/852/0/9/773 Sprawy różne 1949 0
6/852/0/9/774 [Sprawozdania z działalności referatu inspekcji Biura Prezydialnego PWRN] 1949-1950 0
6/852/0/9/775 Plan pracy, inspekcyjnej Inspektorów przy Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej 1950 0
6/852/0/9/776 Plan, pracy inspekcji Inspektorów przy Prez. Pom. Woj. Rady Narodowej 1950 0
6/852/0/9/777 [Plan pracy Referatu Inspekcji] 1950 0
6/852/0/9/778 [Plan pracy Referatu Inspekcji na II kw. 1950 r.] 1950 0
6/852/0/9/779 [Protokoły i sprawozdania z inspekcji Miejskich Rad Narodowych] 1949-1950 0
6/852/0/9/780 [Protokoły i sprawozdania z inspekcji Pow. i Gminnych Rad Narodowych] 1949-1950 0
6/852/0/9/781 [Protokoły i sprawozdania z inspekcji Powiatowych , Miejskich i Gminnych RN] 1949-1950 0
6/852/0/9/782 [Protokoły i sprawozdania z inspekcji Powiatowych Rad Narodowych] 1949-1950 0
6/852/0/9/783 [Sprawozdania Powiatowych Rad Narodowych dot. stosowania ulg w spłacie podatku gruntowego i FOR] 1948-1949 0
6/852/0/9/784 [Sprawozdania z inspekcji szubińskiego Pow. Zw. Samorządowego] 1948 0
6/852/0/9/785 Sprawozdanie z inspekcji zespołowo szkoleniowej przeprowadzonej w Zarządzie Miejskim w Grudziądzu od 20 IX 1949 - 27 X 1949 r. 1949 0
6/852/0/9/786 Protokoły lustracji i zarządzań polustracyjnych 1946 0
6/852/0/9/787 Akcja TOR [Techniczna Obsługa Rolnicza] 1948-1949 0
6/852/0/9/788 Plany pracy i sprawozdania Pow. Inspektora Rad Narodowych 1948-1949 0