Sprawy opieki społecznej

Sygnatura
6/11/0/1.3
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/1.3/92 Opieka nad młodzieżą [zarządzenia i okólniki] 1922-1927 0
6/11/0/1.3/93 Opieka społeczna [w sprawie nabywania drzewa opałowego z lasów państwowych przez ubogich i inwalidów, w sprawie opiniowania podań z zakresu opieki społecznej, w sprawie subsydiowania zakładów opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, w sprawie umieszczenia ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych w Domu Inwalidów w Płocku] 1926-1928 0
6/11/0/1.3/94 Przepisy ogólne [wykazy ociemniałych i inwalidów wojennycn i wojskowych na terenach gmin] 1936 0
6/11/0/1.3/95 Fundacje i instytucje opiekuńcze nadzorowane przez państwo względnie samorząd 1931-1932 0
6/11/0/1.3/96 Nadzór nad fundacjami i zakładami opiekuńczymi [sprawozdanie zakładu opiekuńczego zamkniętego dla dorosłych, informacje o fundacjach posiadających użytki rolne, lasy, zestawienie fundacji] 1936 0
6/11/0/1.3/98 Nadzór nad fundacjami i zakładami opiekuńczymi 1938-1939 0
6/11/0/1.3/99 Ewidencja wychowanków zakładów zamkniętych 1925-1928 0
6/11/0/1.3/100 Sprawy opiekuńcze. Opieka nad małoletnimi [dotyczy dziecka nieznanego nazwiska, preliminarz kolonii letniej, regulowanie należności za utrzymanie dzieci w zakładzie] 1931-1932 0
6/11/0/1.3/101 Regulamin schroniska SS Franciszkanek w Chojnicach 1932 0
6/11/0/1.3/102 Warunki mieszkaniowe głuchoniemych, sprawy bezrobotnych i Zakł. Opieki Społecznej 1936 0
6/11/0/1.3/103 Instancje opiekuńcze [sprawozdania z działalności i rachunkowości instytucji opiekuńczych, rejestracja zakładów opiekuńczych, okólniki, kwestionariusze] 1928-1929 0
6/11/0/1.3/104 Sprawozdania z instytucji opiekuńczych za rok 1929/1930 oraz dane dot. kwalifikacji kierowników zakładów opiekuńczych 1929-1930 0
6/11/0/1.3/105 Kolonie letnie i zimowe dla dzieci 1934 0
6/11/0/1.3/106 Sprawy akcji społecznych 1931 0
6/11/0/1.3/107 [Kapitalizacja rent inwalidzkich] 1928-1931 0
6/11/0/1.3/108 Zorganizowanie Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Chojnicach 1924 0
6/11/0/1.3/109 [Wnioski bezrobotnych o zapomogę] 1935-1936 0
6/11/0/1.3/110 [Bezpłatne wydawanie tabliczek rowerowych dla bezrobotnych przez Zarząd Miejski w Czersku] 1939 0