Paszporty, przepustki graniczne, sprawy cudzoziemców

Sygnatura
6/11/0/2.8
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/2.8/189 Naruszenie granicy przez niemieckich urzędników granicznych 1933 0
6/11/0/2.8/190 Znaki trygonometryczne [w sprawie roztoczenia opieki nad punktami stałymi dla celów pomiarowych, utrzymania publicznych znaków granicznych i pomiarowych, okólnik w sprawie kwartalnych raportów ze stanu znaków pomiarowych, ochrony znaków pomiarowych, pomiary grawimetryczne] 1920-1928 0
6/11/0/2.8/191 Punkty trygonometryczne i różne [plan znaków trygonometrycznych, sprawozdanie dotyczące punktów trygonometrycznych] 1930-1931 0
6/11/0/2.8/192 Uszkodzenie znaków triangulacyjnych w Lipnicy 1932-1933 0
6/11/0/2.8/193 Rozporządzenia i okólniki [dotyczy przepisów paszportowych, wzory pieczęci urzędowych, paszportowych oraz wzory podpisów osób uprawnionych do podpisywania paszportów, kradzież paszportu zagranicznego] 1920-1931 0
6/11/0/2.8/194 [Okólnik dotyczący przepustek granicznych wydanych przez stronę niemiecką, wykaz wydanych przepustek granicznych, wykaz obywateli polskich użytkujących grunty w niewielkim pasie granicznym] 1923-1926 0
6/11/0/2.8/195 Sprawy paszportowe [okólnik - wizy konsulów polskich na wyjazd z Polski i kontrola nad obcokrajowcami, w sprawie zaginięcia paszportów, zaopatrzenia w paszporty i dowody osobiste osób przynależnych do WM Gdańska zamieszkałych w Polsce, dowodów osobistych obywateli greckich, wydania świadectw niezamożności, wystawiania i przedłużania paszportów zagranicznych, ulg w opłacie paszportów na wyjazd za granicę w celach handlowych lub przemysłowych, sfałszowane paszporty zagraniczne] 1923-1926 0
6/11/0/2.8/196 Kontrola nad obcokrajowcami [spis obywateli narodowości holenderskiej, wykaz obywateli rumuńskich, rejestracja cudzoziemców bezpaństwowych, wykaz obywateli niemieckich przebywających na obszarze powiatu] 1923-1927 0
6/11/0/2.8/197 Wizy konsularne i administracyjne [instrukcja w sprawie wykonywania art 16 konwencji wiedeńskiej, pobieranie opłat za wizy i zwracanie poświadczeń władz niemieckich przy wydawaniu paszportów zagranicznych, tabela opłat wizowych] 1927-1928 0
6/11/0/2.8/198 Wnioski o udzielenie paszportów zagranicznych 1920 0
6/11/0/2.8/199 Prośby o udzielanie paszportów zagranicznych 1920 0
6/11/0/2.8/200 Wnioski o uzyskanie paszportów zagranicznych oraz wnioski o przedłużenie wiz cudzoziemcom w Polsce 1920-1936 0
6/11/0/2.8/201 Wnioski o udzielenie paszportu zagranicznego 1920-1937 0
6/11/0/2.8/202 Wnioski o udzielenie paszportu zagranicznego 1920-1925 0
6/11/0/2.8/203 Prośby o poświadczenie paszportu zagranicznego 1924-1925 0
6/11/0/2.8/204 Wnioski o paszporty zagraniczne 1925-1930 0
6/11/0/2.8/205 Prośby o udzielenie paszportu i przepustek granicznych 1925-1930 0
6/11/0/2.8/206 Prośby o udzielenie przepustek i paszportów zagranicznych 1925 0
6/11/0/2.8/207 Prośby o wystawienie paszportów zagranicznych 1929 0
6/11/0/2.8/208 Przepustki graniczne, paszporty 1929-1937 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 91 wpisów.