Sprawy bezpieczeństwa

Sygnatura
6/11/0/2.12
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/2.12/297 Sprawozdania sytuacyjne powiatowej Komendy Policji Państwowej w Chojnicach - 12.III 1921, od 12 IV 21, od 21 IV 21, od 9 V 21, od 25 V 21 od 20 VI 21 do 28 VI 21, od 1 VII 21, od 9 VIII 21 - 31 VIII 21, 1 IX 21 do 30 IX 21, 1 X 21 do 31 X 21, 2 XI 21 do 30 XI 21 , 1 XII 21 do 16 XII 21 1921 0
6/11/0/2.12/298 Sprawy bezpieczeństwa [statut Literacko-Dramatycznego Towarzystwa w Chojnicach. Konflikty w związku z odprawianiem nabożeństw i kazań w języku niemieckim, imienny skład zarządu gminy ewangelickiej w Chojnicach, akcja posła Langera na odcinku osadnictwa, wiece antyżydowskie, wiece protestacyjne z powodu wyrzucenia z gimnazjum chojnickiego 37 uczniów] 1921-1931 0
6/11/0/2.12/299 Sprawy bezpieczeństwa [okólniki wojewody pomorskiego w sprawach poszukiwania poborowych, w sprawie układu polsko-niemieckiego, rokowań polsko - niemieckich, konfiskat prasowych, wydalanie robotników polskich z terenu Gdańska, sprawozdanie z udziału OWP, Sokoła, Tow. Inwalidów i Wojaków w obchodach 3 Maja 1932 na terenie powiatu chojnickiego, sprawozdania tygodniowe wojewody pomorskiego nr 11, 12 i 29 z 1929 r.] 1925-1939 0
6/11/0/2.12/300 Sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego [meldunki sytuacyjne, sprawozdania sytuacyjne - miesięczne] 1923-1926 0
6/11/0/2.12/301 [Raporty policyjne w sprawie kursowania na terenie Polski samochodów cudzoziemskich] 1925-1928 0
6/11/0/2.12/302 [Raporty posterunków policji. Opinie o nauczycielach. Wykaz wydalonych cudzoziemców] 1927-1937 0
6/11/0/2.12/303 [Meldunki i raporty posterunków Policji Państwowej w powiecie chojnickim, kwestionariusze o przejazdach pociągów niemieckich, sprawozdania sytuacyjne starosty chojnickiego za m-c grudzień 1933 i sierpień 1934 oraz sprawozdanie z obrad V kongresu delegatów klas zw. zaw. w Warszawie w dniach 29, 30 i 31 X 1933] 1927-1937 0
6/11/0/2.12/304 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego i stanu bezpieczeństwa za miesiąc listopad 1934 r. 1928-1934 0
6/11/0/2.12/305 [Sprawozdania tygodniowe wojewody pomorskiego I, III - lipiec 1929, sprawozdanie sytuacyjne nr 5 z ruchu zawodowego, bezpieczeństwa publicznego za czas 50 XI - 6 XII 1929] 1929 0
6/11/0/2.12/306 Raporty dzienne oraz sprawozdania tygodniowe posterunków policji 1929-1939 0
6/11/0/2.12/307 Miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty chojnickiego za miesiąc lipiec 1931 i IV kwartał 1933 1931,1933 0
6/11/0/2.12/308 [Sprawozdanie tygodniowe posterunków policji oraz zestawienie delegatów do Wojew. Kolegium Wyborczego] 1931-1939 0
6/11/0/2.12/309 Raporty sytuacyjne posterunków policji [KPP - udział w akcjach wyborczych, sprawozdania z ruchu wywrotowego, zawodowego i stanu bezpieczeństwa , KPP- okólniki w sprawie strajku powszechnego w dniu 22 II 1933, obchody 1 Maja - przygotowania, zbieranie danych o instytucjach państwowych i ich personelu] 1933-1934 0
6/11/0/2.12/310 Funkcjonowanie organów bezpieczeństwa [meldunki Posterunku Policji Państwowej od dnia 19 II 1933, do 22 XII 1935] nr 34, 173, 117, 178, 179, 180, 181, 182, 185. [Rozkazy Województwa Pomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej od dnia 10 III 1935, do 9 XII 1935.] nr-y 401, 402, 403, 404, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 427; [Rozkazy Komendy Głównej Policji Państwowej z dnia 28 II 1935 do 15 XI 1935r.] nr-y 645, 647, 659, 660, 661, 662, 663, 669, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680 [rezolucje, sprawozdania] 1933-1935 0
6/11/0/2.12/311 Sprawozdanie Starosty Powiatowego w Chojnicach ze stanu bezpieczeństwa za m-c lipiec 1937 styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień 1937, październik, listopad, grudzień 1936 1934-1937 0
6/11/0/2.12/312 Sprawozdania sytuacyjne z ruchu politycznego, narodowościowego, wyznaniowego, prasowego, za m-c luty 1937 0
6/11/0/2.12/313 Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego za m-c listopad 1938 r. wraz z meldunkami posterunków Policji Państwowej powiatu chojnickiego 1938 0
6/11/0/2.12/314 Dekatowe meldunki Inspektoratu Straży Granicznej w Chojnicach 1931 0
6/11/0/2.12/315 Zebrania, zgromadzania, manifestacje 1920-1928 0
6/11/0/2.12/316 Święta urzędowe, święcenie niedziel i żałoba urzędowa 1924-1928 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 33 wpisów.