Akta miasta Bielska

Sygnatura
13/8/0/1
Daty skrajne
1744 - 1983
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
13/8/0/1/1 Akta prezydialne. Program i organizacja Socjal–Demokratycznej Partii Robotniczej 1870-1872 0
13/8/0/1/2 Akta prezydialne. Korespondencja i informacje dotyczące spraw społeczno-politycznych i działalności Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej 1873-1877 0
13/8/0/1/3 Akta prezydialne. Korespondencja dotycząca działalności Partii Socjal-Demokratycznej i spraw społeczno-politycznych 1878-1880 0
13/8/0/1/4 Akta Prezydialne. Doniesienia i zarządzenia w sprawach społeczno-politycznych i ogólno-administracyjnych 1881-1883 0
13/8/0/1/5 Akta Prezydialne. Doniesienia i zarządzenia w sprawach społeczno-politycznych, wyborczych i organizacyjnych 1884-1886 0
13/8/0/1/6 Akta Prezydialne. Zarządzenia C. K. Śląskiego Prezydium Krajowego i korespondencji dotyczącej spraw wojskowych, społeczno-kulturalnych, administracyjnych i obchodów uroczystości państwowych i jubileuszowych 1888-1889 0
13/8/0/1/7 Akta Prezydialne. Zarządzenia i korespondencja w sprawach wojskowych, społeczno-politycznych, prasowych itp. 1890 0
13/8/0/1/8 Akta Prezydialne. Korespondencja i zarządzenia w sprawach wojskowych, politycznych i społecznych 1891-1892 0
13/8/0/1/9 Akta Prezydialne. Doniesienia i zarządzenia C. K. Śląskiego Prezydium Krajowego w Opawie w związku z obchodem 1-majowym przez Socjalistyczne Partie Robotnicze 1892-1897 0
13/8/0/1/10 Akta Prezydialne. Korespondencja i informacje dotyczące spraw społeczno-politycznych, robotniczych i organizacyjno-administracyjnych 1893-1894 0
13/8/0/1/11 Akta Prezydialne. Zarządzenia i korespondencja C. K. Śląskiego Prezydium Krajowego w sprawach społeczno-politycznych i organizacyjno-administracyjnych 1895-1896 0
13/8/0/1/12 Akta Prezydialne. Zarządzenia, doniesienia i korespondencja C. K. Śląskiego Prezydium Krajowego w Opawie w sprawach społeczno-politycznych i organizacyjno-administracyjnych 1897-1898 0
13/8/0/1/13 Akta prezydialne. Doniesienia i zarządzenia w sprawach społeczno-politycznych i policyjnych 1899-1900 0
13/8/0/1/14 Akta Prezydialne. Doniesienia i zarządzenia w sprawach politycznych i policyjne 1901-1902 0
13/8/0/1/15 Akta Prezydialne. Korespondencja w sprawach osobowych, wyborczych, odniesienia w sprawach osób podejrzanych pod względem politycznym 1903 0
13/8/0/1/16 Akta Prezydialne. Zarządzenia i korespondencja w sprawach politycznych, wojskowych, społecznych, i ogólno-administracyjnych 1904-1906 0
13/8/0/1/17 Akta Prezydialne. Zarządzenia i korespondencja w sprawach wyborczych, politycznych i społecznych dotyczących kongresu komunistycznego w Amsterdamie 1907 0
13/8/0/1/18 Akta Prezydialne. Korespondencja w sprawach społeczno-politycznych, obchodów uroczystości jubileuszowych, odznaczeń itp. 1908-1910 0
13/8/0/1/19 Akta Prezydialne. Korespondencja w sprawach społeczno-politycznych 1911-1913 0
13/8/0/1/20 Akta Prezydialne. Zarządzenia i korespondencja dotycząca lecznictwa, spraw socjalno-bytowych i zaopatrzenia ludności w mleko 1914-1915 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 3 160 wpisów.