Sprawy ogólne

Sygnatura
53/296/0/1.1
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
6397
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/1.1/1 Protokoły z zebrań periodycznych w starostach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą/ 1926-1927 137
53/296/0/1.1/2 Protokoły z zebrań periodycznych w starostach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1927 97
53/296/0/1.1/3 Zebrania periodyczne powiatowe /protokoły z zebrań kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1927-1931 136
53/296/0/1.1/4 Protokoły z zebrań periodycznych w starostwach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1928-1929 194
53/296/0/1.1/5 Protokoły z zebrań periodycznych w starostach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1930-1931 102
53/296/0/1.1/6 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1932 66
53/296/0/1.1/7 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /kierowników władz i urzędów... 1933 122
53/296/0/1.1/8 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /naczelników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1933 75
53/296/0/1.1/9 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /naczelników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1934 161
53/296/0/1.1/10 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /naczelników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1935 215
53/296/0/1.1/11 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1935 191
53/296/0/1.1/12 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1936 274
53/296/0/1.1/13 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1936 178
53/296/0/1.1/14 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1937 334
53/296/0/1.1/15 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1938 165
53/296/0/1.1/16 Protokoły zjazdów starostów i prezydentów miast 1930-1931 132
53/296/0/1.1/17 /Zjazdy starostów i wojewodów/ /materiały przygotowawcze/ 1933 89
53/296/0/1.1/18 /Pisma ogólne wojewody, materiały dotyczące starostów i wojewodów itp../ 1934-1935 90
53/296/0/1.1/19 /Protokół z doraźnego zjazdu starostów odbytego 3 II 1934 r./ 1934 18
53/296/0/1.1/20 Zjazdy starostów /protokoły/ 1938-1939 32
Wyświetlanie 1 do 20 z 84 wpisów.