Związki i stowarzyszenia o charakterze politycznym

Sygnatura
53/296/0/2.24
Daty skrajne
1925 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
498
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/2.24/1170 /Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie/ 1934-1935 84
53/296/0/2.24/1171 /Lista Członków Związku Zachodniego w Śmiłowie, Morzewie i Zelgniewie powiatu chodzieskiego/ b.d. 18
53/296/0/2.24/1172 /Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie/ 19326-1937 35
53/296/0/2.24/1173 Polski Związek Górnoślązaczek w Poznaniu 1925-1939 107
53/296/0/2.24/1174 /Sprawozdanie z działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich w dziedzinie rejestracji i dochodzenia pretensji obywateli polskich poszkodowanych przez państwo niemieckie/ b.d. 19
53/296/0/2.24/1175 /Związek Polaków z Kresów Wschodnich w Poznaniu/ 1938-1939 41
53/296/0/2.24/1176 /Związek Obrony Wiary i Ojczyzny w Poznaniu/ 1939 25
53/296/0/2.24/1177 /Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania w Poznaniu/ 1934-1936 48
53/296/0/2.24/1178 /Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania w Poznaniu/ 1934-1939 54
53/296/0/2.24/1179 /Stowarzyszenie byłych Uczestników Strajku Szkolnego Zachodniej Polski z lat 1901-1907/ 1938-1939 67
53/296/0/2.24/6113 /Liga Morska i Kolonialna - oddziały należące do obwodu poznańskiego/ 1937 0
53/296/0/2.24/6114 /Liga Morska i Kolonialna - oddziały z terenu województwa poznańskiego/ b.d. 0
53/296/0/2.24/6160 [Liga Morska i Kolonialna - Oddział przy Głównych Warsztatach Kolejowych Poznań] 1935 0
53/296/0/2.24/6164 [Związek Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu] 1934 0
53/296/0/2.24/6193 Związek Polski (Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania) 1939 0